Tellen van de stemmen

Na afloop van de stemming tellen de leden van elk stembureau (handmatig) de in dat stembureau uitgebrachte stemmen op partijniveau. Deze zogeheten stemopneming is vrij bij te wonen door kiezers.

De volgende dag, vrijdag 7 juni, komt het gemeentelijk stembureau om 09.00u op het gemeentehuis bij elkaar voor het tellen van de stemmen op kandidaat niveau.