Buitenlandse werknemers

Pracownicy zagraniczni

Znaczny odsetek zatrudnionych w gminie Someren stanowia pracownicy zagraniczni. Pochodza oni przede wszystkim z krajów Europy Srodkowo-Wschodniej. Na tej stronie znajduja sie najwazniejsze informacje rzadowe na temat polskich pracowników.
Wazne informacje

Chcesz wiedziec wiecej?

Organizacja Drogowskaz prowadzi konsultacje specjalnie dla pracowników zagranicznych (w poniedzialki od godz. 19.00 do 21.00) na 1. pietrze Onis,  De Ruchte, Laan te Roode 71 w Someren. Aby uzyskac dalsze informacje, mozna dzwonic do Onis, tel. (0493) 441 260 albo wyslac wiadomosc elektroniczna na adres drogowskaz@gmail.com.


Buitenlandse werknemers

In de gemeente Someren vullen buitenlandse werknemers een deel van de werkgelegenheid in. Deze werknemers zijn vooral afkomstig uit de Midden- en Oost-Europese (MOE)-landen. Op deze pagina vindt u belangrijke overheidsinformatie voor Poolse werknemers.

Belangrijke informatie

Meer weten?

Zelforganisatie Drogowskaz heeft speciaal voor buitenlandse werknemers een spreekuur (op maandag van 19.00 tot 21.00 uur) op de 1e etage van Onis in De Ruchte, Laan te Roode 71 in Someren. Voor meer informatie kunt u bellen met Onis, tel. (0493) 44 12 60 of mailen naar drogowskaz@gmail.com.


Foreign employees

In the Municipality of Someren, foreign employees make up part of the workforce. These employees originate mainly from the Central and Eastern European countries (CEE countries). This page contains important government information for Polish employees.

Important information

Want to know more?

Self-organisation Drogowskaz has consulting hours especially for foreign employees (on Monday between 7.00 p.m. and 9.00 p.m.) on the first floor of Onis in De Ruchte, Laan te Roode 71 in Someren. For more information, please contact Onis by telephone at (0493) 441 260 or send an e-mail to drogowskaz@gmail.com.