Financiële ondersteuning

  • Voor aanvragen bijzondere bijstand en minimaregelingen kunt u terecht bij de Wmo-consulent bij de gemeente

Soorten regelingen

  • U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u door een handicap of chronische ziekte extra kosten hebt die door bestaande regelingen niet worden vergoed en te hoog zijn voor uw inkomen
  • U kunt mogelijk een individuele inkomenstoeslag krijgen als u in de gemeente Someren woont en geen uitzicht hebt op inkomensverbetering. En uw inkomen/uitkering gedurende een periode voorafgaand aan uw aanvraag per maand niet boven het in uw gemeente geldende minimumniveau uitkomt
  • Als u in 2017 een laag inkomen hebt, kunt u via de Collectieve aanvullende verzekering korting krijgen op uw verzekeringspremie én een extra uitbreiding van het aanvullend pakket
  • Regeling meedoen
  • Individuele studietoeslag