Hulp bij schulden

Het kan gebeuren dat u geen overzicht meer heeft over uw financiën of dat u schulden hebt gemaakt waar u niet meer uitkomt: leningen die niet meer afgelost kunnen worden, achterstand met de huur, onbetaalde rekeningen van gas, water en dergelijke. Vraag dan om hulp.

De gemeente werkt voor schulddienstverlening samen met LEVgroep en Onis Welzijn. Afhankelijk van de financiële problemen volgt een passend vervolgtraject. Bijvoorbeeld:

  • Hulp bij het ordenen van uw administratie en het aanvragen van voorzieningen
  • Financiële thuisbegeleiding. Dit stelt u in staat zelfstandig uw financiële administratie uit te voeren
  • Doorverwijzing naar samenwerkende Peelgemeenten in Deurne, voor hulp bij een overeenkomst met uw schuldeisers over de af te lossen schuld

Vraag hulp

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Onis Welzijn via (0493) 44 12 45/ per mail hulpbijschulden@oniswelzijn.nl of met de LEV-groep via (0493) 44 14 00. U kunt ook altijd terecht bij team ZO Someren via zosomeren.nl/contact.