Hulp bij schulden

  • Hulp bij schulden is voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen betalen
  • Lukt het u niet om uw schulden af te lossen, dan kunt u hulp vragen bij verschillende instanties
  • Neem contact op met LEV-groep via (0493) 44 14 00 of met Onis Welzijn via (0493) 44 12 45 of met de gemeente

Werkwijze

Afhankelijk van de financiële problemen volgt een passend vervolgtraject:

  • Hulp bij het ordenen van uw administratie en het aanvragen van voorzieningen
  • Financiële thuisbegeleiding. Dit stelt u in staat zelfstandig uw financiële administratie uit te voeren
  • Doorverwijzing naar samenwerkende Peelgemeenten in Deurne (via de Wmo-consulent), voor hulp bij een overeenkomst met uw schuldeisers over de af te lossen schuld