Uitkering

  • Voor vragen over werk, uitkering, inkomen, bijzondere bijstand en betalingen kunt u terecht bij Senzer, Churchilllaan 109, 5705 BK Helmond, tel. (0492) 582 444
  • Geopend op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur

Waarvoor kunt u terecht bij Senzer?

  • Bemiddeling naar werk
  • Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap
  • (Re)integratie

Senzer werkt samen met het UWV om werkzoekenden aan het werk te helpen. Als een baan niet meteen beschikbaar is, dan kan UWV voor een uitkering zorgen. Senzer is er voor alle inwoners van Someren.

Uitkering aanvragen

  • Lukt het niet om direct een baan te vinden dan kunt u een (tijdelijke) uitkering aanvragen bij UWV
  • Dit kan een WW-uitkering of een bijstandsuitkering (Participatiewet of Ioaw) zijn
  • Aanvragen via www.werk.nl. Inloggen met DigiD is verplicht