Jeugdhulp

Alle kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers spelen daarbij natuurlijk de belangrijkste rol. Kinderen die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben, kunnen op de gemeente rekenen.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

  • Bij het CJG kunt u terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien, bel gratis naar (0800) 55 66 555
  • Opvoedondersteuners beantwoorden vragen van ouders en jongeren en geven advies of er wordt een plan gemaakt waar u verder mee aan de slag kunt
  • Indien uw kind specialistische hulp nodig heeft kan opvoedondersteuner worden ingeschakeld en deze kijkt met u welke aanvullende ondersteuning u nodig heeft
  • De opvoedondersteuners staan voor u klaar bij scholen, peuterspeelzalen en consultatiebureaus

Veilig Thuis: Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

  • Voor iedereen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen
  • Voor zowel mensen die zelf slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling, een (mogelijk) slachtoffer kennen, of zelf geweld gebruiken
  • Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning
  • Veilig Thuis is gratis bereikbaar op telefoonnummer (0800) 2000. De lijn is 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar

SpoedvoorJeugd: meldpunt voor crisis bij kinderen en jongeren tot 23 jaar

  • Iedereen kan in geval van crisis contact opnemen met SpoedvoorJeugd  via telefoonnummer (088) 0666 999
  • SpoedvoorJeugd is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar

Bekijk ook