Kinderopvang en peuterspeelzalen

  • Alle geregistreerde kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang (bso's), peuterspeelzalen, gastouders en gastouderbureaus in Someren staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
  • Kinderdagverblijven NulVier DAS en ZieZo verzorgen het peuterwerk in Someren
  • Op de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen wordt voorschoolse educatie (VVE) aangeboden
  • In het LRKP staan ook de inspectierapporten van alle kinderdagverblijven, bso’s en gastouderbureaus

Kinderopvangtoeslag

Zelf gastouder worden

  • Als u zelf gastouder wil worden, neem dan contact op met een gastouderbureau (zie LRKP)

Aanmelden LRKP

  • Voor het aanmelden van uw kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang bij het LRKP, neemt u contact op met de gemeente
  • Tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor opname in het LRKP: voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau € 256,30 en voor gastouders (via gastouderbureau) € 180,80

Wijzigingen LRKP