Kinderopvang

  • Alle geregistreerde kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang (bso’s), gastouders en gastouderbureaus in Someren staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
  • Kinderdagverblijven Norlandia, ZieZo en Korein Kinderplein verzorgen het peuterwerk in Someren
  • Op de kinderdagverblijven wordt voorschoolse educatie (VVE) aangeboden
  • In het LRK staan ook de inspectierapporten van alle kinderdagverblijven, bso’s en gastouderbureaus

Kinderopvangtoeslag

Zelf gastouder worden

  • Als u zelf gastouder wil worden, neem dan contact op met een gastouderbureau (zie LRK)

Aanmelden LRK

  • Voor het aanmelden van uw kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang bij het LRK, neemt u contact op met de gemeente
  • Tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor opname in het LRK: voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau € 257,00 en voor gastouders (via gastouderbureau) € 181,00

Wijzigingen LRK