Aanvraag ontheffing coronamaatregelen

  • De burgemeester is bevoegd om in bijzondere gevallen voor een aantal coronamaatregelen ontheffing te verlenen aan inwoners, organisaties en bedrijven
  • Dit geldt voor de regels over groepsvorming, de openstelling van publieke plaatsen en evenementen
  • Voorop staat altijd het belang van de bestrijding van corona. Als het risiconiveau nog ernstig of zeer ernstig is, is het bijna onmogelijk om deze ontheffing te verlenen
  • Voor de veilige afstandsregel (op dit moment 1,5 meter) kan de burgemeester geen ontheffing verlenen

Eisen aan de ontheffing

Een verzoek voor een ontheffing coronamaatregelen moet altijd gericht zijn op een bijzonder, concreet geval. Of de gemeente een ontheffing verleent is afhankelijk van de omstandigheden. Het verzoek moet in elk geval de volgende informatie bevatten:

  • Duidelijke omschrijving van de te verrichten activiteiten en/of plaats waar de ontheffing geldt
  • Duidelijke omschrijving waarom er sprake is van een bijzondere situatie waarvoor een ontheffing moet komen
  • De te treffen maatregelen om de veilige afstand te kunnen waarborgen of andere maatregelen om het risico op besmettingen te minimaliseren
  • Aantal mensen dat aanwezig is
  • Datum van de activiteit