Bestrijding plaagdieren

 • De gemeente bestrijdt plaagdieren zoals ratten, muizen, wespen en processierupsen, wanneer noodzakelijk, alleen op gemeentegrond
 • Als u last heeft van plaagdieren, dan kunt u dit melden bij de gemeente

Processierupsen

 • De gemeente bestrijdt ten zuiden van de Provincialeweg de processierupsen preventief, dat gebeurt in het voorjaar
 • Vooral langs verharde wegen binnen en buiten de kom en recreatief druk bezochte plekken
 • Ten noorden van de Provincialeweg heeft de gemeente Vlinderfilterkasten gehangen om de natuurlijke vijanden van de Processierups te ontwikkelen en in dit gebied wordt geen preventieve bestrijding toegepast. Wel wordt eventuele overlast van nesten weggezogen.
 • Overzicht plaatsen rupsenbestrijding (pdf, 43 kB) 
 • Als u processierupsen ziet meldt u dit bij de Uitvoeringsdienst Openbare Ruimte Asten-Someren

Wat kunt u zelf doen?

 • Nest vlak bij uw huis? Houd ramen en deuren zoveel mogelijk dicht. Zo voorkomt u dat de haren in huis terecht komen.
 • Draag bedekkende kleding zo voorkomt u dat uw huid in contact komt met de haren
 • Heeft u in uw eigen boom ook een nest zitten? U kunt voorzichtig lijmspray of haarlak spuiten op het nest. Hierdoor blijven de haren van de rupsen aan elkaar plakken en wordt de overlast minder. Let op met het benaderen van het nest! Draag beschermende kleding, bescherm uw ogen met een veiligheidsbril en zorg dat uw huid niet in contact komt met de haren van de rupsen
 • Breng nestkastjes aan in uw tuin voor o.a. de koolmees, pimpelmees en boomklever. Deze vogelsoorten eten de eikenprocessierupsen op. Op korte termijn biedt dit geen oplossing, maar voor de toekomst draagt dit wel bij aan vermindering van de rupsenoverlast

Meer informatie

Melding aanwezigheid ratten

 • Als u ratten hebt gezien, kunt u dit melden bij de gemeente, zodat wij inzicht hebben in de plaatsen waar de ratten zich bevinden
 • U kunt ratten en muizen het beste proberen te vangen met klemmen
 • In de folder rattenbestrijding (pdf, 642 kB)  vindt u veel informatie over rattenbestrijding
 • Voor bestrijding kunt u contact opnemen met: Peter Maas Plaagdierbeheersing, tel. (06) 15 56 85 57 of Loomans Plaagdierpreventie, tel. (06) 42 80 65 14. De kosten zijn voor eigen rekening

Wespen- en bijennest

 • Hebt u last van een wespen- of bijennest in het openbaar gebied, neem dan contact op met de gemeente
 • Bevindt het wespen- of bijennest zich op uw eigen grond? Dan kunt u contact opnemen met: de heer J. Verhoeven, tel. (0493) 382 637, of de heer Van Bree, tel. (06) 34 12 56 86, of de heer A. van den Biggelaar, tel. (06) 22 37 22 67 (Lierop) of Peter Maas Plaagdierbeheersing, tel. (06) 15 56 85 57. De kosten zijn voor eigen rekening

Vleermuizen en steenmarters

 • Hebt u last van vleermuizen of steenmarters of hebt u een vleermuis gevonden? Neem contact op met de gemeente
 • Wij brengen u in contact met deskundige vrijwilligers van het Netwerk Vleermuizen en steenmarters. De vrijwilligers helpen u en de dieren met informatie en praktische tips

Heeft u een andere melding of klacht?