Bestrijding plaagdieren

 • De gemeente bestrijdt geen plaagdieren zoals ratten, muizen, rupsen, wespen en andere insecten bij particulieren
 • De gemeente geeft wel advies en neemt maatregelen om extreme overlast te beperken

Melding aanwezigheid ratten

 • Als u ratten hebt gezien, kunt u dit melden bij de gemeente, zodat wij inzicht hebben in de plaatsen waar de ratten zich bevinden
 • U kunt ratten en muizen het beste proberen te vangen met klemmen
 • In de folder rattenbestrijding (pdf, 642 kB)  vindt u veel informatie over rattenbestrijding
 • Voor bestrijding kunt u contact opnemen met: Peter Maas Plaagdierbeheersing, tel. (06) 15 56 85 57 - www.petermaasadvies.nl/plaagbeheersing. De kosten zijn voor eigen rekening

Wespennest

 • Hebt u last van een wespennest in het openbaar gebied, neem dan contact op met de gemeente
 • Bevindt het wespennest zich op uw eigen grond? Dan kunt u contact opnemen met: de heer J. Verhoeven, tel. (0493) 382 637, of de heer Van Bree, tel. (06) 46 29 55 73, of de heer A. van den Biggelaar, tel. (06) 22 37 22 67 (Lierop) of Peter Maas Plaagdierbeheersing, tel. (06) 15 56 85 57 - www.petermaasadvies.nl/plaagdierbeheersing. De kosten zijn voor eigen rekening

Processierupsen

 • De gemeente heeft in het voorjaar de processierups bestreden, vooral langs verharde wegen binnen en buiten de kom en recreatief druk bezochte plekken
 • Door het explosief aantal gestegen processierupsen is het onmogelijk om in heel de gemeente Someren de rupsen te bestrijden
 • Momenteel wordt alleen op maatschappelijke locaties als scholen, kinderdagverblijven en het zwembad de rups bestreden

Wat kunt u zelf doen?

 • Nest vlak bij uw huis? Houd ramen en deuren zoveel mogelijk dicht. Zo voorkomt u dat de haren in huis terecht komen.
 • Draag bedekkende kleding zo voorkomt u dat uw huid in contact komt met de haren
 • Heeft u in uw eigen boom ook een nest zitten? U kunt voorzichtig lijmspray of haarlak spuiten op het nest. Hierdoor blijven de haren van de rupsen aan elkaar plakken en wordt de overlast minder. Let op met het benaderen van het nest! Draag beschermende kleding, bescherm uw ogen met een veiligheidsbril en zorg dat uw huid niet in contact komt met de haren van de rupsen
 • Breng nestkastjes aan in uw tuin voor o.a. de koolmees, pimpelmees en boomklever. Deze vogelsoorten eten de eikenprocessierupsen op. Op korte termijn biedt dit geen oplossing, maar voor de toekomst draagt dit wel bij aan vermindering van de rupsenoverlast

Meer informatie

Heeft u een andere melding of klacht?