Bestrijding plaagdieren

  • De gemeente bestrijdt geen plaagdieren zoals ratten, muizen, rupsen, wespen en andere insecten bij particulieren
  • De gemeente geeft wel advies en neemt maatregelen om extreme overlast te beperken

Melding aanwezigheid ratten

  • Als u ratten hebt gezien, kunt u dit melden bij de gemeente, zodat wij inzicht hebben in de plaatsen waar de ratten zich bevinden
  • U kunt ratten en muizen het beste proberen te vangen met klemmen
  • In de folder rattenbestrijding (pdf, 642 kB)  vindt u veel informatie over rattenbestrijding

Wespennest

  • Hebt u last van een wespennest in het openbaar gebied, neem dan contact op met de gemeente
  • Bevindt het wespennest zich op uw eigen grond? Dan kunt u contact opnemen met: de heer J. Verhoeven, tel. (0493) 382 637, of de heer A. van den Biggelaar, tel. (06) 22 37 22 67 (Lierop). De kosten zijn voor eigen rekening

Processierupsen

  • De gemeente bestrijdt processierupsen in het voorjaar
  • Vooral langs verharde wegen binnen en buiten de kom en recreatief druk bezochte plekken
  • Als u processierupsen ziet, meldt u dit online

Heeft u een andere melding of klacht?