Bestrijding plaagdieren

 • De gemeente bestrijdt geen plaagdieren zoals ratten, muizen, rupsen, wespen en andere insecten bij particulieren
 • De gemeente geeft wel advies en neemt maatregelen om extreme overlast te beperken

Melding aanwezigheid ratten

 • Als u ratten hebt gezien, kunt u dit melden bij de gemeente, zodat wij inzicht hebben in de plaatsen waar de ratten zich bevinden
 • U kunt ratten en muizen het beste proberen te vangen met klemmen
 • In de folder rattenbestrijding (PDF, 692 kB)  vindt u veel informatie over rattenbestrijding

Wespennest

 • Hebt u last van een wespennest in het openbaar gebied, neem dan contact op met de gemeente
 • Bevindt het wespennest zich op uw eigen grond? Dan kunt u contact opnemen met: de heren P. van den Boogaart, tel. (0493) 491 441, 
  J. Verhoeven, tel. (0495) 697 733 (alleen Someren-Heide) of A. van den Biggelaar, tel. (0492) 331 229 (Lierop). De kosten zijn voor eigen rekening

Processierupsen

 • De gemeente bestrijdt processierupsen in het voorjaar.
 • Vooral langs verharde wegen binnen en buiten de kom en recreatief druk bezochte plekken
 • Als u processierupsen ziet, meldt u dit online