Wolf in de regio

  • In de afgelopen jaren zijn in Nederland al verschillende in het wild levende wolven gezien en de eerste wolven hebben zich inmiddels in Nederland gevestigd
  • Ook in de omgeving van Someren is er inmiddels een wolf die zich gevestigd heeft
  • De wolf heeft al een aantal slachtoffers gemaakt in Someren en omgeving

Provincie bevoegd gezag

  • De provincie Noord-Brabant is het bevoegde gezag en de wolf is een streng beschermde diersoort
  • De provincie heeft de Adviescommissie Wolven ingesteld en het Platform Wolven in Brabant. Hier kunt u onder andere terecht voor schademeldingen
  • Op de website van de provincie vindt u meer informatie over de wolf in Brabant, het beleid, hoe omgegaan wordt met schade en hoe schade te voorkomen is

Melden van schade

  • Bij vermoedelijke schade door een wolf aan landbouwhuisdieren moet snel contact opgenomen wordt met BIJ12 (uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies) via tel. (085) 48 62 222
  • Hierna wordt eerst bepaald na het sturen van foto's of nader sporenonderzoek, sectie van het kadaver en DNA-afname (moet binnen 24 uur na het contact) noodzakelijk is
  • Op het platform Wolven in Brabant  kunt u terecht met vragen en schademeldingen

Algemene informatie over wolven in Nederland

Contactpersoon gemeente Someren

  • Heeft u vragen aan de gemeente Someren hierover neem dan via het Klant Contact Centrum, contact op met dhr. M. van der Els of mail naar gemeente@someren.nl