Coronavirus (COVID-19)

Update: woensdag 15 september 2021

Nederland gaat verder open. 1,5 meter afstand houden is niet meer verplicht. Een coronatoegangsbewijs is wel nodig bij horeca, evenementen, enzovoorts. Kijk op Rijksoverheid.nl voor alle informatie.

Basisregels

 • Was vaak je handen
 • Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis. Ben je ook benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven
 • Lucht regelmatig

Vaccineren

Informatie over vaccineren

Op de website van de Rijksoverheid kunt u terecht voor al uw vragen over het coronavaccin. U kunt ook bellen naar 0800-1305.

Of bekijk direct op de website van de Rijksoverheid de vragen en antwoorden over vaccinatie tegen het coronavirus .

Uitrol vaccins

De Rijksoverheid heeft afbeeldingen gemaakt om inzichtelijk te maken hoe de uitrol van de vaccins de komende maanden verloopt. Bekijk de roadmap (pdf, 131 kB)  en flowchart (pdf, 68 kB) .

Informatie voor ondernemers

Subsidieregeling evenementen

Ondernemers kunnen weer aan de slag met het organiseren van evenementen die vanaf 1 juli 2021 plaatsvinden. De subsidieregeling voor evenementen bij annulering maakt dit mogelijk. Kijk op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/19/kabinet-presenteert-subsidieregeling-voor-evenementen-bij-annulering

Ik heb vragen over het coronavirus en de gevolgen voor mijn bedrijf of instelling. Waar kan ik informatie vinden?

Het Rijk heeft een pakket aan noodmaatregelen gepresenteerd. Dit betekent dat u bij verschillende ‘loketten’ terecht kunt voor informatie of hulp:

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via 0800 2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.

Ik ben zelfstandig ondernemer / ZZP’er en heb het financieel moeilijk. Wat kan de gemeente voor mij doen?

Zelfstandige ondernemers en zzp-ers die door de coronacrisis in financiële problemen komen, kunnen ter ondersteuning een beroep doen op een tijdelijke voorziening. Ondersteuning kan bij Senzer worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal.

Meer informatie

Financiële maatregelen

Coronavergoeding woonkosten (TONK) voor inwoners verhoogd

De TONK-regeling is er sinds dit jaar voor inwoners die door corona financiële problemen hebben. TONK is een vergoeding als de huur of hypotheek niet meer betaald kan worden. Er is tot nu toe minder gebruik van gemaakt dan ingeschat. Terwijl de nood bij sommige mensen hoog is. De gemeenten Someren, Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek hebben besloten om de TONK-regeling ruimer te maken. Het bedrag dat inwoners ontvangen is verhoogd naar 1.750 euro of 3.000 euro, afhankelijk van de persoonlijke situatie. Het vermogen telt voortaan ook niet meer mee bij de toekenning. De aanvraagperiode is verlengd tot 1 oktober 2021. Inwoners van wie het inkomen flink gedaald is én die huur of hypotheek niet meer kunnen betalen, worden opgeroepen om TONK aan te vragen. Aanvragen kan makkelijk en vertrouwd via www.senzer.nl/tonk.

Wat houdt de TONK in?

TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Het is een eenmalige gift voor woonlasten (huur of hypotheek). De hoogte van de TONK uitkering hangt af van de specifieke situatie. Het gaat om minimaal 1.750,- en maximaal 3.000.- euro.

Wie komt in aanmerking voor de TONK?

Deze regeling is bedoeld voor inwoners die - ondanks alle steunpakketten - buiten de diverse regelingen vallen; ondernemers, maar ook andere inwoners. De TONK is voor alle inwoners ouder dan 18 jaar uit  Someren, Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek. Inwoners komen in aanmerking als hun huishouden - vanwege de corona-maatregelen - in januari 2021 tussen de 25% en 100% minder inkomen had dan in januari 2020. Daarnaast wordt er gekeken naar de totale woonlasten. Voor ondernemers met een Tozo-uitkering kan de TONK een aanvulling zijn.

TONK aanvragen?

De TONK-uitkering is digitaal via www.senzer.nl/TONK aan te vragen. Dit gaat veilig via DigiD. Belangrijk is om de aanvraag volledig en eerlijk in te vullen én ook de gevraagde gegevens mee te sturen. De TONK kan worden aangevraagd tot uiterlijk 1 oktober 2021.

12-3-21: Uitbreiding steun- en herstelpakket

Het kabinet heeft uitbreiding in steun- en herstelpakket. Kijk voor meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/03/12/informatieoverzicht-uitbreiding-steun--en-herstelpakket

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Doel: faillissement voorkomen, door een akkoord te bekrachtigen dat onderhands is afgestemd 

Voor wie?

Alle bedrijven die onvoldoende financiële middelen hebben om hun schulden te betalen, maar in de basis een gezond/winstgevend bedrijf zijn, aantoonbaar met een goede boekhouding.

Er moet een haalbaar plan worden voorgelegd, eerlijk en gelijkwaardig naar alle schuldeisers.

Meer informatie

www.khn.nl/kennis/whoa-goedkeuren-door-rechter-van-onderhandse-schuldakkoorden-vanaf-2021

Time Out Arrangement (TOA)

 • Time out arrangement kan los van de WHOA of onderliggend aan de WHOA worden gebruikt
 • Schulden kunnen stopgezet worden en de ondernemer krijgt tijd om de voorbereidingen te plegen
 • Wat is zo gunstig? Bevorderd totstandkoming van akkoord. Versoepeld de houding van de schuldeisers
 • Tijdens de TOA kan gebruik gemaakt worden van de TVL

Waarom doet overheid dit?

Voor behoud arbeidsplaatsen en ondernemer doorstart bieden.

Meer informatie

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/time-out-arrangement-toa
 

Compensatieregelingen voor organisaties tijdens coronacrisis

Veel Somerense ondernemers, bedrijven en maatschappelijk organisaties lijden (economische) schade door de coronacrisis. Op landelijk niveau zijn er tal van maatregelen genomen. Veel ondernemers en organisaties hebben daar intussen al gebruik van gemaakt.

We krijgen vaak de vraag of de gemeente Someren ook lokale regelingen heeft bovenop de landelijke regelingen. In dit artikel meer informatie hierover.

Compensatiemaatregelen

Rijksoverheid

Gemeente Someren

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID 19 (TOGS) en Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) regeling

Met het oog op de liquiditeit van bedrijven/organisaties uitstel van betalingen van gemeentelijke belastingen (inning via de BSOB). Voorlopig tot 1 september.

- geen terrasvergoeding voor de periode dat er geen gebruik van kon worden gemaakt;

- mogelijkheid op het terras te vergroten na heropening horeca;

- betalingsregelingen voor toeristenbelasting;

- terugbetaling leges voor afgelaste evenementen (markten, kermissen etc.).

€ 70 miljoen voor gemeenten voor compensatie van eventuele “niet in rekening gebrachte” huren bij erkende (NOC*NSF) sportverenigingen. Dit over de periode maart t/m mei. Hoe deze regeling er uit gaat zien is nog onbekend.

Een omzetgarantieregeling voor aanbieders in de zorg om liquiditeitsproblemen te voorkomen.

Een compensatieregeling (met voorlopige compensatie) voor contractanten van o.a. leerlingenvervoer.

 

Lokaal kunnen we helaas verder weinig doen. Dit komt omdat compensatieregelingen door de (lokale) overheid bijna altijd worden gezien als staatssteun en dat is verboden.

Is er toch sprake van mogelijke, lokale compensatie, dan gelden voor ondernemers/bedrijven en gemeente de volgende algemene uitgangspunten/randvoorwaarden:

 • De besluiten die worden genomen zijn rechtmatig;
 • Er komen geen aanvullende financiële regelingen bovenop de TOGS en NOW;
 • Er is sprake van aantoonbare schade/kosten ontstaan op lokaal niveau door een schadeveroorzakend besluit van de gemeente;
 • Als er sprake is van aantoonbare schade/kosten moet eerst gekeken worden naar alternatieve regelingen om dit te compenseren;
 • Er wordt geen vergoeding gevraagd voor een dienst/voorziening waar geen gebruik van kon worden gemaakt.

In de praktijk betekent dit dat lokale compensatiemaatregelen bijna niet mogelijk zijn.

Huur sportverenigingen verder uitgelegd

In de tabel staat dat er een landelijke regeling in de maak is om gemeenten te compenseren voor gemiste huurinkomsten van erkende sportverenigingen in maart t/m mei.

Binnensportverenigingen hebben per maart geen huur meer betaald voor de sportzalen omdat de huurovereenkomsten konden worden opgezegd door die verenigingen. De huren voor de buitensportverenigingen voor 2020 zijn nog niet in rekening gebracht.

Zodra de regeling bekend is, vertalen we deze naar lokaal compensatiebeleid voor de erkende sportverenigingen.

Voorwaarden voor maatschappelijke organisaties

Wilt u als maatschappelijke organisatie beroep doen op lokale compensatie? Dan zijn de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden van toepassing:

1. De maatschappelijke organisatie hoort bij de vitale sociale infrastructuur en is onmisbaar voor de lokale leefbaarheid;

2. De organisatie is levensvatbaar qua inhoud en financieel, ook na de coronacrisis;

3. U maakt aantoonbaar gebruik van alle bestaande en nieuwe nationale of andere compensatieregelingen;

4. De organisatie blijft voldoen aan onderlinge verplichtingen zoals het betalen van de huur van ruimtes in bijvoorbeeld gemeenschapshuizen. (Vaak krijgt u subsidie voor een gedeelte van die huren);

5. Leden blijven hun bijdragen/contributies betalen;

6. Er wordt voor de eerste nood een verantwoord deel van de vrij aanwenbare reserve gebruikt, als deze er is. Pas daarna kan eventueel aanspraak gemaakt worden op gemeentelijke financiële ondersteuning.

Wilt u als maatschappelijke organisatie een verzoek indienen?

Houd dan rekening met het volgende:

1. Breng in beeld welke (incidentele) financiële gevolgen de coronacrisis heeft voor de exploitatie 2020 en de volgende jaren. Baseer dit op een gedegen inhoudelijke en financiële onderbouwing en houd rekening met de gemeentelijke uitgangspunten;

2. Geef aan welke structurele wijzigingen van activiteiten u verwacht. En welke organisatorische en financiële gevolgen dit heeft als alle beperkingen zijn opgeheven;

3. Beschrijf welke maatregelen u neemt om zowel de incidentele als de eventuele structurele nadelige gevolgen op te vangen.

Nog vragen?

Kijk eens op de site van de Rijksoverheid. U kunt ook contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente, tel. (0493) 494 888.

 

Algemene informatie

Vragen en informatie

Protocol RIVM en GGD

 • Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) blijven alert op nieuwe besmettingen en passen hetzelfde protocol toe als nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de contacten van een patiënt.
 • Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.

Wat kunt u zelf doen?

 • Hebt u koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)? En bent u de afgelopen twee weken in een land of regio geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus? Of hebt u de afgelopen twee weken contact gehad met iemand bij wie het nieuwe coronavirus is aangetoond?
  • Het advies van het RIVM is om in dat geval telefonisch contact op te nemen met uw huisarts.
 • Hebt u geen koorts maar voel u zich wel ziek, dan kunt u het beste thuis uitzieken en zo min mogelijk contact hebben met andere mensen.
  • Verreweg de meeste mensen zullen vanzelf opknappen en hoeven daarom niet de dokter te bellen.
  • Bel de huisarts alleen als de klachten verergeren met koorts boven de 38 graden in combinatie met hoesten en/of kortademigheid.

Hebt u nog vragen?

 • Bel de landelijke informatielijn van de overheid: 0800 1351.
 • Bel de GGD op 088 0031 111.
  • De GGD krijgt veel vragen.
  • Om wachttijden te voorkomen vragen wij u eerst op de website van het RIVM te kijken of uw vraag hier beantwoord wordt.
  • Vragen van artsen krijgen voorrang.

Information in English on COVID-19