Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina vindt u informatie over het Coronavirus. 

Update: Maandag 6 april - 9.00 uur

Nieuwsberichten

1-4: Strengere maatregelen om recreatieve reisbewegingen te voorkomen

Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op campings moeten dicht en recreatief nachtverblijf is verboden. Uitzonderingen zijn hotels, nachtverblijf voor seizoenarbeiders en zorgpersoneel, vaste standplaatsen met eigen voorzieningen en tijdelijke bewoning. 

De Brabantse Veiligheidsregio’s hebben voor Brabant 2 toevoegingen vastgesteld op de eerdere noodverordening volgens landelijk model. Deze aanvullingen hebben als doel reisbewegingen in en naar Noord-Brabant te voorkomen. Hiermee voorkomen we een extra claim op de al overbelaste zorg en verdere verspreiding van het Coronavirus.

Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen

In Brabant is het verboden gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen bij recreatievoorzieningen open te houden. 

Recreatief nachtverblijf

 • Het aanbieden van recreatief nachtverblijf is verboden. Uitzonderingen hierop zijn:
 • Hotels
 • Locaties waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden aan seizoenarbeiders en zorgpersoneel
 • Locaties waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden in de vorm van vaste standplaatsen met eigen sanitaire voorzieningen
 • Tijdelijke bewoning anders dan voor recreatief nachtverblijf (denk aan persoonlijke omstandigheden zoals een echtscheiding)

1-4: Nieuwe noodverordening van kracht

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft woensdag 1 april een nieuwe noodverordening vastgesteld. Hierin is onder andere bepaald dat de eerder genomen maatregelen gelden tot en met 28 april, Ook zijn extra maatregelen getroffen op het gebied van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en recreatief nachtverblijf.

1-4: Maatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Het kabinet heeft besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

27-3: Nieuwe noodverordening COVID-19 van kracht

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft vrijdag 27 maart een nieuwe noodverordening vastgesteld. Hierin zijn de maatregelen verwerkt die 23 maart door het Rijk zijn ingevoerd voor bestrijding van het coronavirus. Dit maakt het mogelijk om in de veiligheidsregio te handhaven op deze maatregelen.

De aangescherpte maatregelen hebben als doel de verspreiding van het coronavirus te beperken. De voorzitter van de veiligheidsregio is bevoegd om bijvoorbeeld een gebied, winkel of locatie te sluiten, wanneer het voorschrift om 1,5 meter afstand te houden niet wordt opgevolgd. Ook kunnen er boetes worden opgelegd als mensen zich niet aan de regels houden.

Het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het virus. En door ons te houden aan de maatregelen, kunnen wij die verspreiding tegengaan. De strijd tegen het coronavirus is een kwestie van volhouden. Alleen samen kunnen wij deze strijd winnen. Deze noodverordening geldt tot en met 28 april (of tot deze wordt ingetrokken). 

24-3: Aangescherpte maatregelen om coronavirus onder controle te krijgen

Op maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichten de maatregelen (gebaseerd op advies vanhet RIVM) maandag 23 oktober toe tijdens een persbijeenkomst.

24-3: Veelgestelde vragen over de aangescherpte maatregelen

23-3: Tot wanneer gelden de aangescherpte maatregelen

Tot wanneer gelden de aangescherpte maatreglen voor de aanpak het coronavirus:

 • Alle maatregelen (zoals sluiting scholen, sportverenigingen, eet- en drinkgelegenheden en zoveel mogelijk thuisblijven) gelden vooralsnog tot en met 28 april
 • Alleen het verbod op evenementen en bijeenkomsten geldt tot 1 juni

15-3: Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met 28 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst op 15 maart. De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met 28 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Lijst van beroepsgroepen voor opvang zonder extra kosten.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met 28 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met 28 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met 28 april.

Dienstverlening

Gewijzigde openingstijden

Afspraak of ophalen van documenten

 • maandag: 8.30 – 12.30 uur
 • dinsdag t/m vrijdag: 8.30 – 12.30 uur

Telefonische bereikbaarheid blijft ongewijzigd

 •  maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Deze maatregel geldt vooralsnog tot en met maandag 6 april 2020.

Afspraak maken alleen per telefoon

 • U kunt alleen op afspraak terecht in het gemeentehuis
 • Een afspraak kunt u momenteel alleen maken per telefoon en alleen voor dringende zaken, tel. (0493) 494 888. Stel uw aanvraag uit, als dat kan. Samen met u bekijken we hoe dringend het is
 • Online een afspraak maken is niet mogelijk
 • Kom ook niet naar het gemeentehuis om een afspraak te maken

Beperkte dienstverlening

 • In verband met het coronavirus werken de meeste werknemers van de gemeente thuis
 • Ga alleen naar het gemeentehuis als dat echt noodzakelijk is. Stel uw aanvraag uit, als dat kan
 • Regel indien mogelijk uw zaken digitaal via onze webssite of telefonisch
 • Het kan zijn dat u langer moet wachten voordat u aan de beurt bent vanwege beperkte bezetting van het personeel. Wij vragen u hiervoor begrip
 • Betaal indien mogelijk met pin in plaats van contant. Wilt u toch contant betalen dan vragen we u om het geld op de balie te leggen

Bent u verkouden, hoest u of heeft u koorts en heeft u een afspraak bij de gemeente? Verzet dan uw afspraak

Milieustraat open en aangescherpte richtlijnen

 • De milieustraat is geopend op de reguliere openingstijden
 • Bezoek enkel de milieustraat als dit strikt noodzakelijk is
 • Houd voldoende afstand van anderen: minimaal 1,5 meter
 • Vermijd elke vorm van fysiek contact
 • Let op aangescherpte maatregelen:
  • Max 1 bezoeker per voertuig
  • Max 6 voertuigen tegelijk op het terrein
  • Er wordt geen ondersteuning gegeven bij het lossen
  • Gegeven instructies dienen strikt opgevolgd te worden
  • De beheerder beoordeelt op afstand de aangeleverde afvalstromen
  • Gratis stromen moeten worden meegegeven in de reguliere huis-aan-huis inzameling, deze worden hier geweigerd
 • Heeft u de afgelopen 14 dagen contact gehad met een persoon die besmet is met het coronavirus of heeft u griepachtige symptomen (koorts, hoesten, keelpijn, ademhalingsproblemen etc.) dan mag u de milieustraat niet betreden

Geen Klein Chemisch Afval inleveren

 U kunt op woensdag 8 april, vrijdag 10 april en zaterdag 11 april geen Klein Chemisch Afval naar de Milieustraat brengen.

Afvalinzameling gaat gewoon door

De huis-aan-huis afvalinzameling gaat gewoon door. Wilt u weten wanneer welk afval bij u wordt opgehaald? Voer dan uw postcode en huisnummer in op mijnblink.nl. U kunt mijnblink ook als app downloaden voor op uw smartphone of tablet.

Ook de verenigingen halen uw oud papier op volgens schema.

Voorverkoop zwemabonnementen De Diepsteeckel uitgesteld

 • De voorverkoop van zwemabonnementen voor zwembad De Diepsteeckel gaat niet van start op 1 april a.s
 • Vanwege het coronavirus is nu nog niet bekend wanneer het zwembad opent
 • Wanneer er meer duidelijkheid is, informeren we u hierover op o.a. de gemeentepagina en social media en deze website.

 

Markt in aangepaste vorm

De tweewekelijkse markt vindt op woensdag plaats in aangepaste vorm. Alleen kramen met etenswaar zijn aanwezig. In verband met het coronavirus gelden de volgende regels:

 • Je kunt alleen eten afhalen bij de kramen: Producten worden in verpakte vorm verkocht
 • Het nuttigen van eten bij de kraam is niet toegestaan

Verder gelden ook hier de algemene richtlijnen:

 • Blijf thuis als je niet fit bent
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Betaal bij voorkeur contactloos

Informatie voor ondernemers

Ik heb vragen over het coronavirus en de gevolgen voor mijn bedrijf of instelling. Waar kan ik informatie vinden?

Het Rijk heeft een pakket aan noodmaatregelen gepresenteerd. Dit betekent dat u bij verschillende ‘loketten’ terecht kunt voor informatie of hulp:

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via 0800 2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.

Ik ben zelfstandig ondernemer / ZZP’er en heb het financieel moeilijk. Wat kan de gemeente voor mij doen?

Zelfstandige ondernemers en zzp-ers die door de coronacrisis in financiële problemen komen, kunnen ter ondersteuning een beroep doen op een tijdelijke voorziening. Ondersteuning kan bij Senzer worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal.

Meer informatie

Kan ik uitstel krijgen voor het betalen van gemeentelijke belastingen?

BSOB verstuurt tot en met 1 juni 2020 geen nieuwe aanslagbiljetten, aanmaningen en dwangbevelen vanwege het Coronavirus.

Kijk voor meer informatie op de website van bsob

 

Over scholen en noodopvang

Wie kan gebruik maken van noodopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar?

Van 16 maart tot en met 28 april zijn alle scholen en voorschoolse voorzieningen (kinderdagopvang, BSO en peuterwerk) gesloten.

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en vitale processen moet de gemeente noodopvang regelen. De gemeente heeft hierin een coördinerende taak. De gemeente Someren, de scholen en de kinderopvangorganisaties hebben hierover afspraken gemaakt.

 • Kinderen van ouders in cruciale beroepen en vitale processen kunnen gebruik maken van noodopvang. Aan het gebruik van de noodopvang zijn voorwaarden verbonden:

Waar kan ik terecht voor noodopvang?

 • Op alle genoemde scholen en kinderopvanglocaties zijn gekwalificeerde leerkrachten en pedagogisch medewerkers aanwezig
 • De scholen en kinderopvangorganisaties werken conform de richtlijnen van het RIVM
 • De noodopvang wordt veilig en verantwoord aangeboden
 • De noodopvang is ook bedoeld voor ouders die geen contract hebben met een kinderopvangorganisatie
 • De noodopvang is gratis

Basisonderwijs

 • Basisschool Maria
 • Basisschool ’t Rendal
 • Basisschool De Ranonkel

Buitenschoolse opvang

 • Basisschool Maria
 • Basisschool ’t Rendal
 • Basisschool Ranonkel

Kinderopvang

 • Norlandia : Drempeltje, Laan te Roode 32
 • Mariaschool, Laan ten Roode 34
 • Pip en Pippeloentje, Offermansstraat 9a en 9
 • Korein: Acaciaweg 24  en Avennelaan 17
 • Ziezo: Dommel 20 en Sluisstraat 30

Waar kunt u zich aanmelden voor noodopvang?

 • Mocht u gebruik willen maken van de noodopvang of vragen hebben over de noodopvang dan kunt u contact opnemen met de school of de kinderopvangorganisatie van uw kind
 • Maakt u reeds gebruik van een gastouder, dan kan de noodopvang ook plaatsvinden bij de gastouder
 • Heeft u kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en u maakt geen gebruik van een kinderopvangorganisatie maar u wilt wel gebruik maken van de noodopvang dan kunt u contact opnemen met:
  • Norlandia Kinderopvang,  Roosje Verhees, tel. (06) 13 21 02 30 of per mail via roosje.verhees@norlandia.nl
  • Korein, afdeling klantadvies: tel. (040) 29 48 989 of per mail via klantadvies@korein.nl
  • Ziezo, Saskia van Lieshout, tel. (0493) 490 433
 • 24 uurs opvang: Heeft u ook in de avonduren, nacht en/of weekend noodopvang nodig dan heeft de gemeente Someren, vooralsnog, een opvang bij Spring-kinderopvang, locatie Vestein, Koolstraat 3 te Helmond (wijk Brandevoort), tel. (088) 20 88 300.

Financiële maatregelen

Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Vanuit de Rijksoverheid komt een breed pakket aan maatregelen om ondernemers en zelfstandigen te helpen. Door deze maatregelen:

 • kunnen bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen
 • bieden zelfstandigen een overbrugging
 • blijft geld in bedrijven door versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden

Lees het hele bericht van de Rijksoverheid over het noodfonds en de overige maatregelen

BSOB verstuurt tot en met 1 juni geen nieuwe aanslagbiljetten, aanmaningen en dwangbevelen

Het kabinet heeft strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Hierdoor zijn er mensen die minder of geen inkomen hebben de komende tijd. Alle deelnemende gemeenten en het Waterschap willen deze mensen graag tegemoet komen en hebben daarom een aantal maatregelen genomen.

 • Tot en met 1 juni versturen zij geen nieuwe aanslagbiljetten. Ze versturen in deze periode ook geen aanmaningen en dwangbevelen.
 • Alle bedragen die nu nog open staan hoeven pas 31 mei 2020 betaald te zijn. Dat geldt al voor het aanslagbiljet dat u in februari ontvangen heeft. Maar het geldt ook voor aanslagbiljetten, aanmaningen of dwangbevelen die u eerder al ontvangen heeft. Wilt u weten welk bedrag u nog moet betalen? Log dan in op de digitale balie.  
 • Kunt u het bedrag dat u nog moet betalen niet voor 31 mei 2020 betalen? En heeft u geen automatische incasso? Neem dan contact met BSOB op voor een betalingsregeling. Bel naar 088-5510000 of vul het contactformulier in
 • Heeft u een automatische incasso? Dan schrijven zij het bedrag af in het aantal termijnen dat op uw aanslagbiljet staat. De automatische incasso loopt de komende maanden wel gewoon door.

Maatschappelijk

Onis brengt vraag en aanbod samen

 • Heeft u hulp nodig?
 • Wilt u iemand helpen met bijvoorbeeld boodschapen doen?
 • Neem dan contact op met Onis, telefoonnummer (0493) 441 233. Bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 10.00-13.00 uur
 • Onis gaat vragers en aanbieders samenbrengen

Bellijn ‘Praatje met een maatje’

 • Onis roept tijdelijk de ‘Bellijn Praatje met een maatje’ in het leven
 • Deze bellijn is bedoeld voor mensen die tijdelijk in een isolement komen door het coronavirus
 • Het nummer is niet bedoeld voor vragen over het virus maar voor een praatje over alledaagse zaken
 • Bereikbaar: maandag tot en met zondag van 10.00 – 20.00 uur: tel. (0493) 441 233

Bericht burgemeester Dilia Blok

Steffie legt corona uit

Dinsdag 31 maart is de website corona.steffie.nl gestart. Op deze website vertelt Steffie op een makkelijke manier over het nieuwe coronavirus. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Steffie beantwoordt vragen als: Wat gebeurt er als je het virus krijgt? Hoe zorg je ervoor dat je zelf en anderen niet ziek worden? Hoe moet ik mijn handen goed wassen? Hoe deel ik mijn dag in?

De website is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid. Op de website geeft de bekende webhulp Steffie betrouwbare en begrijpelijke informatie over het coronaviruss aan kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden.

Algemene informatie

Vragen en informatie

Protocol RIVM en GGD

 • Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) blijven alert op nieuwe besmettingen en passen hetzelfde protocol toe als nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de contacten van een patiënt.
 • Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.

Wat kunt u zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

 • Was uw handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik meteen weg.
 • Raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan.

Wat moet u doen als u klachten hebt?

 • Hebt u koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)? En bent u de afgelopen twee weken in een land of regio geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus? Of hebt u de afgelopen twee weken contact gehad met iemand bij wie het nieuwe coronavirus is aangetoond?
  • Het advies van het RIVM is om in dat geval telefonisch contact op te nemen met uw huisarts.
 • Hebt u geen koorts maar voel u zich wel ziek, dan kunt u het beste thuis uitzieken en zo min mogelijk contact hebben met andere mensen.
  • Verreweg de meeste mensen zullen vanzelf opknappen en hoeven daarom niet de dokter te bellen.
  • Bel de huisarts alleen als de klachten verergeren met koorts boven de 38 graden in combinatie met hoesten en/of kortademigheid.

Hebt u nog vragen?

 • Bel de landelijke informatielijn van de overheid: 0800 1351.
 • Bel de GGD op 088 0031 111.
  • De GGD krijgt veel vragen.
  • Om wachttijden te voorkomen vragen wij u eerst op de website van het RIVM te kijken of uw vraag hier beantwoord wordt.
  • Vragen van artsen krijgen voorrang.

Information in English on COVID-19