Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina vindt u informatie over het Coronavirus. 

Update: Woensdag 1 juli

Poster basisregels corona

 • Houd 1,5 meter afstand
 • Vermijd drukte
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Was vaak je handen
 • Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis. Ben je ook benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven

Nieuwsberichten

1-7 Nieuwe noodverordening van kracht

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze geldt vanaf 1 juli 2020.

25-06: Nieuwe noodverordening voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze geldt vanaf 25 juni 2020.

17-6 Taxbus vangnet voor OV verlengd tot 1 september 2020

Op sommige plekken in Brabant rijden geen buslijnen meer. Dit komt vooral door het wegvallen van de buurtbussen. Hier kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi's, in Zuid-Oost Brabant bekend als Taxbus. De provincie heeft met de vijf regio’s in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dat is gelijk aan het OV-tarief. Meer informatie op de website van de taxbus.

15-6: Nieuwe noodverordening van kracht vanaf 15 juni 0.00 uur

Vanaf maandag 15 juni 0.00 uur is onderstaande noodverordening van kracht in onze veiligheidsregio.

Noodverordening COVID-19 VRBZO vanaf 15 juni, 0.00 uur

29-5: Nieuwe noodverordening van kracht vanaf 1 juni 12.00 uur

Vanaf maandag 1 juni 12.00 uur is onderstaande noodverordening van kracht in onze veiligheidsregio.

29-5: Horeca mag weer open vanaf 1 juni: Uitgangspunten en voorwaarden

Op dinsdag 19 mei maakte het kabinet bekend dat horeca en terrassen vanaf 1 juni 12.00 uur weer open mogen. Voor de opening van cafés, restaurants en terrassen gelden een aantal landelijke voorwaarden:

 • een maximum van 30 klanten binnen (dus exclusief personeel);
 • reserveren voor bezoek binnen (niet op het terras);
 • iedereen houdt 1,5 meter afstand, zowel binnen als buiten op het terras (met uitzondering van mensen binnen dezelfde huishouding);
 • op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel dient iedereen aan een tafel te zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar te houden (met uitzondering van mensen binnen hetzelfde huishouden):
 • gasten dienen zowel binnen als buiten gebruik te maken van zitplaatsen;
 • er vindt een checkgesprek plaats tussen ondernemer en gast waarbij ingeschat wordt of een bezoek risico’s oplevert.

Persconferentie coronavirus: de stappen na 1 juni in eenvoudige taal op de website van de Rijksoverheid

Meest recente versie van de noodverordening op de website van de Veiligheidsregio

Uitgangspunten voor tijdelijke terrassen

Vanaf 1 juni 12.00 uur (2e Pinksterdag) mogen de terrassen onder voorwaarden open. De gemeente wil graag meewerken aan verzoeken van horecaondernemers om het oppervlakte van het terras uit te breiden, zodat bezoekers op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten. Daarbij geldt nadrukkelijk dat er zowel voor de horecaondernemers en het personeel als voor de klanten een belangrijke rol is weggelegd om zich aan de coronamaatregelen te houden. Alleen dan blijft het coronavirus onder controle en kunnen wij er samen voor zorgen dat de terrassen op een verantwoorde manier open kunnen blijven. We moeten het samen doen!

Melding indienen

Als een horecaondernemer het terras wil verruimen, dient hij hiervoor een melding te doen via gemeente@someren.nl . De gemeente toetst het plan en stuurt de ondernemer de uitgangspunten waaronder het terras tijdelijk verruimd mag worden. Er is geen sprake van een vergunning en er worden geen extra kosten in rekening gebracht door de gemeente.

In de melding voor de verruiming van het terras staat:

 • Naam, adres, postcode, telefoonnummer van de horeca-inrichting;
 • Situatietekening met de tijdelijke uitbreiding van het terras en het gebruik van de ruimte.

Dienstverlening

Afspraak maken kan weer online

 • U kunt alleen op afspraak terecht in het gemeentehuis
 • U kunt online een afspraak maken of per telefoon (0493) 494 888. Stel uw aanvraag uit, als dat kan.
 • Kom op tijd op uw afspraak, maar niet te vroeg

Non-food weer toegestaan op markt

De verkoop van non-food op de weekmarkt is weer toegestaan. Dat hebben voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio’s besloten.

Verder gelden de algemene richtlijnen:

 • Blijf thuis als je niet fit bent
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Betaal bij voorkeur contactloos

 

Gewijzigde openingstijden

Afspraak of ophalen van documenten

 • maandag: 8.30 – 12.30 uur
 • dinsdag t/m vrijdag: 8.30 – 12.30 uur

Telefonische bereikbaarheid blijft ongewijzigd

 •  maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Deze maatregel geldt vooralsnog tot en met 19 mei 2020.

Beperkte dienstverlening

 • In verband met het coronavirus werken de meeste werknemers van de gemeente thuis
 • Ga alleen naar het gemeentehuis als dat echt noodzakelijk is. Stel uw aanvraag uit, als dat kan
 • Regel indien mogelijk uw zaken digitaal via onze website of telefonisch
 • Het kan zijn dat u langer moet wachten voordat u aan de beurt bent vanwege beperkte bezetting van het personeel. Wij vragen u hiervoor begrip
 • Betaal indien mogelijk met pin in plaats van contant. Wilt u toch contant betalen dan vragen we u om het geld op de balie te leggen

Bent u verkouden, hoest u of heeft u koorts en heeft u een afspraak bij de gemeente? Verzet dan uw afspraak

Milieustraat open en aangescherpte richtlijnen

 • De milieustraat is geopend op de reguliere openingstijden
 • Bezoek enkel de milieustraat als dit strikt noodzakelijk is
 • Houd voldoende afstand van anderen: minimaal 1,5 meter
 • Vermijd elke vorm van fysiek contact
 • Let op aangescherpte maatregelen:
  • Max 2 bezoekers per voertuig
  • Max 8 voertuigen tegelijk op het terrein
  • Er wordt geen ondersteuning gegeven bij het lossen
  • Gegeven instructies dienen strikt opgevolgd te worden
  • De beheerder beoordeelt op afstand de aangeleverde afvalstromen
  • Om de bezoekersaantallen zoveel mogelijk te spreiden, verzoeken we u om uw gratis afval op de speciaal hiervoor bestemde openingstijden (13.00-17.00 uur) op dinsdag en donderdag te brengen. Papier, textiel en oud ijzer wordt ook door verenigingen opgehaald. Steun hen door deze afvalstromen tijdens de inhaalroutes aan te bieden.
 • Heeft u de afgelopen 14 dagen contact gehad met een persoon die besmet is met het coronavirus of heeft u griepachtige symptomen (koorts, hoesten, keelpijn, ademhalingsproblemen etc.) dan mag u de milieustraat niet betreden

Klein Chemisch Afval inleveren

U kunt weer volledig tijdens de openingstijden KCA inleveren.

Afvalinzameling gaat gewoon door

De huis-aan-huis afvalinzameling gaat gewoon door. Wilt u weten wanneer welk afval bij u wordt opgehaald? Voer dan uw postcode en huisnummer in op mijnblink.nl. U kunt mijnblink ook als app downloaden voor op uw smartphone of tablet.

Ook de verenigingen halen uw oud papier op volgens schema.

De Diepsteeckel is voorlopig gesloten

 • Vanwege de coronacrisis is zwembad De Diepsteeckel gesloten. Achter de schermen wordt momenteel bekeken of er mogelijkheden zijn om op een veilige manier voor zowel bezoekers als medewerkers eventueel open te gaan. Via de gemeentepagina, website en social media houden we u hierover op de hoogte.
 • De voorverkoop van zwemabonnementen voor zwembad De Diepsteeckel gaat nog niet van start

 

Informatie voor ondernemers

Ik heb vragen over het coronavirus en de gevolgen voor mijn bedrijf of instelling. Waar kan ik informatie vinden?

Het Rijk heeft een pakket aan noodmaatregelen gepresenteerd. Dit betekent dat u bij verschillende ‘loketten’ terecht kunt voor informatie of hulp:

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via 0800 2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.

Ik ben zelfstandig ondernemer / ZZP’er en heb het financieel moeilijk. Wat kan de gemeente voor mij doen?

Zelfstandige ondernemers en zzp-ers die door de coronacrisis in financiële problemen komen, kunnen ter ondersteuning een beroep doen op een tijdelijke voorziening. Ondersteuning kan bij Senzer worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal.

Meer informatie

Kan ik uitstel krijgen voor het betalen van gemeentelijke belastingen?

BSOB verstuurt tot 1 september geen aanmaningen en dwangbevelen vanwege de coronacrisis

Het kabinet heeft strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Hierdoor zijn er belastingplichtigen die minder of geen inkomen hebben of hebben gehad. Het voltallige bestuur (alle deelnemende gemeenten en Waterschap Aa en Maas) van BSOB wil deze belastingplichtigen graag tegemoet komen en heeft daarom een aantal maatregelen genomen.

Tot 1 september geen aanmaningen en dwangbevelen

Tot 1 september verstuurt BSOB geen aanmaningen en dwangbevelen. Vanaf de maand juni gaat BSOB wel weer nieuwe aanslagbiljetten versturen.

Wat kunt u doen bij betalingsproblemen?

Heeft u door de coronacrisis geen inkomsten meer en komt u daardoor in betalingsproblemen? Neem dan contact met BSOB op voor een betalingsregeling. Bel naar 088-5510000 of vul het contactformulier in op www.bs-ob.nl

Automatische incasso loopt gewoon door

Heeft u een automatische incasso? Dan schrijft BSOB het bedrag af in het aantal termijnen dat op uw aanslagbiljet staat. De automatische incasso loopt de komende maanden wel gewoon door.

Vragen

Heeft u andere vragen? Kijk op bs-ob.nl voor de maatregelen rondom corona of bel naar 088-5510000. 

 

Over scholen en noodopvang

Wie kan gebruik maken van noodopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar?

Van 16 maart tot en met 11 mei zijn alle scholen en voorschoolse voorzieningen (kinderdagopvang, BSO en peuterwerk) gesloten.

Vanaf 11 mei gaat de kinderopvang en (speciaal) basisonderwijs weer open.

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en vitale processen moet de gemeente noodopvang regelen. De gemeente heeft hierin een coördinerende taak. De gemeente Someren, de scholen en de kinderopvangorganisaties hebben hierover afspraken gemaakt.

 • Kinderen van ouders in cruciale beroepen en vitale processen kunnen gebruik maken van noodopvang. Aan het gebruik van de noodopvang zijn voorwaarden verbonden:

Waar kan ik terecht voor noodopvang?

 • Op alle genoemde scholen en kinderopvanglocaties zijn gekwalificeerde leerkrachten en pedagogisch medewerkers aanwezig
 • De scholen en kinderopvangorganisaties werken conform de richtlijnen van het RIVM
 • De noodopvang wordt veilig en verantwoord aangeboden
 • De noodopvang is ook bedoeld voor ouders die geen contract hebben met een kinderopvangorganisatie
 • De noodopvang is gratis

Basisonderwijs

 • Basisschool Maria
 • Basisschool ’t Rendal
 • Basisschool De Ranonkel

Buitenschoolse opvang

 • Basisschool Maria
 • Basisschool ’t Rendal
 • Basisschool Ranonkel

Kinderopvang

 • Norlandia : Drempeltje, Laan te Roode 32
 • Mariaschool, Laan ten Roode 34
 • Pip en Pippeloentje, Offermansstraat 9a en 9
 • Korein: Acaciaweg 24  en Avennelaan 17
 • Ziezo: Dommel 20 en Sluisstraat 30

Waar kunt u zich aanmelden voor noodopvang?

 • Mocht u gebruik willen maken van de noodopvang of vragen hebben over de noodopvang dan kunt u contact opnemen met de school of de kinderopvangorganisatie van uw kind
 • Maakt u reeds gebruik van een gastouder, dan kan de noodopvang ook plaatsvinden bij de gastouder
 • Heeft u kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en u maakt geen gebruik van een kinderopvangorganisatie maar u wilt wel gebruik maken van de noodopvang dan kunt u contact opnemen met:
  • Norlandia Kinderopvang,  Roosje Verhees, tel. (06) 13 21 02 30 of per mail via roosje.verhees@norlandia.nl
  • Korein, afdeling klantadvies: tel. (040) 29 48 989 of per mail via klantadvies@korein.nl
  • Ziezo, Saskia van Lieshout, tel. (0493) 490 433
 • 24 uurs opvang: Heeft u ook in de avonduren, nacht en/of weekend noodopvang nodig dan heeft de gemeente Someren, vooralsnog, een opvang bij Spring-kinderopvang, locatie Vestein, Koolstraat 3 te Helmond (wijk Brandevoort), tel. (088) 20 88 300.

Financiële maatregelen

Compensatieregelingen voor organisaties tijdens coronacrisis

Veel Somerense ondernemers, bedrijven en maatschappelijk organisaties lijden (economische) schade door de coronacrisis. Op landelijk niveau zijn er tal van maatregelen genomen. Veel ondernemers en organisaties hebben daar intussen al gebruik van gemaakt.

We krijgen vaak de vraag of de gemeente Someren ook lokale regelingen heeft bovenop de landelijke regelingen. In dit artikel meer informatie hierover.

Compensatiemaatregelen

Rijksoverheid

Gemeente Someren

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID 19 (TOGS) en Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) regeling

Met het oog op de liquiditeit van bedrijven/organisaties uitstel van betalingen van gemeentelijke belastingen (inning via de BSOB). Voorlopig tot 1 september.

- geen terrasvergoeding voor de periode dat er geen gebruik van kon worden gemaakt;

- mogelijkheid op het terras te vergroten na heropening horeca;

- betalingsregelingen voor toeristenbelasting;

- terugbetaling leges voor afgelaste evenementen (markten, kermissen etc.).

€ 70 miljoen voor gemeenten voor compensatie van eventuele “niet in rekening gebrachte” huren bij erkende (NOC*NSF) sportverenigingen. Dit over de periode maart t/m mei. Hoe deze regeling er uit gaat zien is nog onbekend.

Een omzetgarantieregeling voor aanbieders in de zorg om liquiditeitsproblemen te voorkomen.

Een compensatieregeling (met voorlopige compensatie) voor contractanten van o.a. leerlingenvervoer.

 

Lokaal kunnen we helaas verder weinig doen. Dit komt omdat compensatieregelingen door de (lokale) overheid bijna altijd worden gezien als staatssteun en dat is verboden.

Is er toch sprake van mogelijke, lokale compensatie, dan gelden voor ondernemers/bedrijven en gemeente de volgende algemene uitgangspunten/randvoorwaarden:

 • De besluiten die worden genomen zijn rechtmatig;
 • Er komen geen aanvullende financiële regelingen bovenop de TOGS en NOW;
 • Er is sprake van aantoonbare schade/kosten ontstaan op lokaal niveau door een schadeveroorzakend besluit van de gemeente;
 • Als er sprake is van aantoonbare schade/kosten moet eerst gekeken worden naar alternatieve regelingen om dit te compenseren;
 • Er wordt geen vergoeding gevraagd voor een dienst/voorziening waar geen gebruik van kon worden gemaakt.

In de praktijk betekent dit dat lokale compensatiemaatregelen bijna niet mogelijk zijn.

Huur sportverenigingen verder uitgelegd

In de tabel staat dat er een landelijke regeling in de maak is om gemeenten te compenseren voor gemiste huurinkomsten van erkende sportverenigingen in maart t/m mei.

Binnensportverenigingen hebben per maart geen huur meer betaald voor de sportzalen omdat de huurovereenkomsten konden worden opgezegd door die verenigingen. De huren voor de buitensportverenigingen voor 2020 zijn nog niet in rekening gebracht.

Zodra de regeling bekend is, vertalen we deze naar lokaal compensatiebeleid voor de erkende sportverenigingen.

Voorwaarden voor maatschappelijke organisaties

Wilt u als maatschappelijke organisatie beroep doen op lokale compensatie? Dan zijn de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden van toepassing:

1. De maatschappelijke organisatie hoort bij de vitale sociale infrastructuur en is onmisbaar voor de lokale leefbaarheid;

2. De organisatie is levensvatbaar qua inhoud en financieel, ook na de coronacrisis;

3. U maakt aantoonbaar gebruik van alle bestaande en nieuwe nationale of andere compensatieregelingen;

4. De organisatie blijft voldoen aan onderlinge verplichtingen zoals het betalen van de huur van ruimtes in bijvoorbeeld gemeenschapshuizen. (Vaak krijgt u subsidie voor een gedeelte van die huren);

5. Leden blijven hun bijdragen/contributies betalen;

6. Er wordt voor de eerste nood een verantwoord deel van de vrij aanwenbare reserve gebruikt, als deze er is. Pas daarna kan eventueel aanspraak gemaakt worden op gemeentelijke financiële ondersteuning.

Wilt u als maatschappelijke organisatie een verzoek indienen?

Houd dan rekening met het volgende:

1. Breng in beeld welke (incidentele) financiële gevolgen de coronacrisis heeft voor de exploitatie 2020 en de volgende jaren. Baseer dit op een gedegen inhoudelijke en financiële onderbouwing en houd rekening met de gemeentelijke uitgangspunten;

2. Geef aan welke structurele wijzigingen van activiteiten u verwacht. En welke organisatorische en financiële gevolgen dit heeft als alle beperkingen zijn opgeheven;

3. Beschrijf welke maatregelen u neemt om zowel de incidentele als de eventuele structurele nadelige gevolgen op te vangen.

Nog vragen?

Kijk eens op de site van de Rijksoverheid. U kunt ook contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente, tel. (0493) 494 888.

 

Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Vanuit de Rijksoverheid komt een breed pakket aan maatregelen om ondernemers en zelfstandigen te helpen. Door deze maatregelen:

 • kunnen bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen
 • bieden zelfstandigen een overbrugging
 • blijft geld in bedrijven door versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden

Lees het hele bericht van de Rijksoverheid over het noodfonds en de overige maatregelen

BSOB verstuurt tot 1 september geen aanmaningen en dwangbevelen

Het kabinet heeft strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Hierdoor zijn er belastingplichtigen die minder of geen inkomen hebben of hebben gehad. Het voltallige bestuur (alle deelnemende gemeenten en Waterschap Aa en Maas) van BSOB wil deze belastingplichtigen graag tegemoet komen en heeft daarom een aantal maatregelen genomen.

Tot 1 september geen aanmaningen en dwangbevelen

Tot 1 september verstuurt BSOB geen aanmaningen en dwangbevelen. Vanaf de maand juni gaat BSOB wel weer nieuwe aanslagbiljetten versturen.

Wat kunt u doen bij betalingsproblemen?

Heeft u door de coronacrisis geen inkomsten meer en komt u daardoor in betalingsproblemen? Neem dan contact met BSOB op voor een betalingsregeling. Bel naar 088-5510000 of vul het contactformulier in op www.bs-ob.nl

Automatische incasso loopt gewoon door

Heeft u een automatische incasso? Dan schrijft BSOB het bedrag af in het aantal termijnen dat op uw aanslagbiljet staat. De automatische incasso loopt de komende maanden wel gewoon door.

Vragen

Heeft u andere vragen? Kijk op bs-ob.nl voor de maatregelen rondom corona of bel naar 088-5510000. 

Maatschappelijk

Onis brengt vraag en aanbod samen

 • Heeft u hulp nodig?
 • Wilt u iemand helpen met bijvoorbeeld boodschappen doen?
 • Neem dan contact op met Onis, telefoonnummer (0493) 441 233. Bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 10.00-13.00 uur
 • Onis gaat vragers en aanbieders samenbrengen

Bellijn ‘Praatje met een maatje’

 • Onis roept tijdelijk de ‘Bellijn Praatje met een maatje’ in het leven
 • Deze bellijn is bedoeld voor mensen die tijdelijk in een isolement komen door het coronavirus
 • Het nummer is niet bedoeld voor vragen over het virus maar voor een praatje over alledaagse zaken
 • Bereikbaar: maandag tot en met zondag van 10.00 – 20.00 uur: tel. (0493) 441 233

Steffie legt corona uit

Dinsdag 31 maart is de website corona.steffie.nl gestart. Op deze website vertelt Steffie op een makkelijke manier over het nieuwe coronavirus. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Steffie beantwoordt vragen als: Wat gebeurt er als je het virus krijgt? Hoe zorg je ervoor dat je zelf en anderen niet ziek worden? Hoe moet ik mijn handen goed wassen? Hoe deel ik mijn dag in?

De website is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid. Op de website geeft de bekende webhulp Steffie betrouwbare en begrijpelijke informatie over het coronavirus aan kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden.

Informatie voor ouders, opvoeders en kinderen

Het Nederlands Jeugdinstituut biedt informatie voor ouders, opvoeders en kinderen over de nieuwe thuissituatie als gevolg van het corornavirus. 

Algemene informatie

Vragen en informatie

Protocol RIVM en GGD

 • Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) blijven alert op nieuwe besmettingen en passen hetzelfde protocol toe als nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de contacten van een patiënt.
 • Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.

Wat kunt u zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

 • Was uw handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik meteen weg.
 • Raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan.

Wat moet u doen als u klachten hebt?

 • Hebt u koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)? En bent u de afgelopen twee weken in een land of regio geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus? Of hebt u de afgelopen twee weken contact gehad met iemand bij wie het nieuwe coronavirus is aangetoond?
  • Het advies van het RIVM is om in dat geval telefonisch contact op te nemen met uw huisarts.
 • Hebt u geen koorts maar voel u zich wel ziek, dan kunt u het beste thuis uitzieken en zo min mogelijk contact hebben met andere mensen.
  • Verreweg de meeste mensen zullen vanzelf opknappen en hoeven daarom niet de dokter te bellen.
  • Bel de huisarts alleen als de klachten verergeren met koorts boven de 38 graden in combinatie met hoesten en/of kortademigheid.

Hebt u nog vragen?

 • Bel de landelijke informatielijn van de overheid: 0800 1351.
 • Bel de GGD op 088 0031 111.
  • De GGD krijgt veel vragen.
  • Om wachttijden te voorkomen vragen wij u eerst op de website van het RIVM te kijken of uw vraag hier beantwoord wordt.
  • Vragen van artsen krijgen voorrang.

Information in English on COVID-19