Aanvraagformulier rijksbijdrage CTB

Vanuit het Rijk is er extra geld beschikbaar gesteld voor de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB). Wanneer u verplicht het CTB te controleren en u maakt daarvoor extra kosten, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden deze kosten declareren bij de gemeente Someren.

Wie komt in aanmerking

Onderstaande gelegenheden komen in aanmerking voor een vergoeding voor een deel van de gemaakte kosten voor het controleren van het CTB.

  • Horeca
  • Evenementen
  • Binnen- en buitensportaccomodaties
  • Gemeenschapshuizen
  • Culturele instellingen

Aanvragen

Door middel van onderstaande link naar het online aanvraagformulier kunt u tot en 23 januari 2022 een declaratie indienen.

In het formulier vult u uw gegevens in en de kosten die u specifiek heeft gemaakt voor de controle op het CTB. U uploadt een (verzamel)factuur waarbij u de facturen voor de door u gemaakte kosten als bijlage bijvoegt. Er wordt dan gekeken of uw declaratie kloppend en compleet is en of u recht heeft op de vergoeding. Als u recht heeft op de vergoeding wordt die aan u overgemaakt.

Voorwaarden 

Verstrekking van de vergoeding gaat op volgorde van binnenkomst van een volledig ingevuld online formulier inclusief complete en correcte facturen totdat het aan de gemeente Someren verstrekte budget op is.

  • Alleen noodzakelijke kosten voor controle-activiteiten in de periode van 25 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen in aanmerking voor de vergoeding.
  • Per instelling kan tot een maximum van € 750,- vergoeding worden aangevraagd.

Welke kosten kunnen in aanmerking komen voor vergoeding

  • Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten; 
  • In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten; 
  • Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren.