Opvang asielzoekers

Vanaf dinsdag 29 november worden 225 asielzoekers in groepsaccommodatie De Hoof opgevangen. De groep wordt stapsgewijs aangevuld tot maximaal 450 mensen. De crisisnoodopvang duurt tot uiterlijk 27 januari 2023. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de crisisnoodopvang kan voor maximaal 260 mensen de opvang, als dat nodig is, verlengd worden tot begin maart.

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost verzorgt de opvang en begeleiding. Er komt 24/7 professionele beveiliging en de opvanglocatie is vanaf de opening 24/7 bereikbaar in geval van vragen of klachten. U kunt de opvanglocatie bereiken via 06-257 565 97.

Hieronder leest u vragen en antwoorden over de crisisnoodopvang. Staat uw vraag er niet bij? Mail gerust naar opvang@someren.nl of bel (0493) 494 888.

Praktische vragen

Waar kan ik me aanmelden als vrijwilliger?

Voor de begeleiding van de asielzoekers (volwassenen en kinderen) heeft de gemeente Onis Welzijn ingeschakeld.

De begeleiding bestaat uit diverse onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het bieden van een luisterend oor
  • Sport- muziek-, creatieve of andere activiteiten
  • Het basaal leren van de Nederlandse taal
  • Helpen bij het regelen van kleding en speelgoed

Wil je weten wat je zou kunnen doen? Heb je vragen of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met Léon van Dijck via tel. (06) 16 26 70 71.

Waar kunnen we terecht als er klachten zijn?

De opvanglocatie is vanaf de opening 24 uur per dag bereikbaar in geval van vragen of klachten via telefoonnummer (06) 25 75 65 97.

Over de locatie

Hoe zit het met de veiligheid rondom de locatie? Is er bewaking? En hoeveel?

Er is vanaf 28 november 24 uur per dag, 7 dagen per week voldoende beveiliging op de locatie. Hiervoor is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd. De beveiligingsmensen spreken de talen en kennen een deel van de vluchtelingen omdat zij vanaf het begin af aan samen met deze groep asielzoekers mee zijn gegaan naar de verschillende opvanglocaties. Met de nieuwe vluchtelingen die komen, wordt een intakegesprek gehouden zodat ze weten wat de huisregels zijn en hoe ze zich moeten gedragen, zowel op het complex zelf als daarbuiten.

De veiligheid van inwoners van Someren blijft altijd voorop staan. Dit wil zeggen dat de burgemeester direct ingrijpt wanneer blijkt dat regels worden overtreden of overlast ontstaat. Ongeacht waar iemand vandaan komt. Gemeente Someren accepteert geen overlast. Asielzoekers die ernstige overlast veroorzaken, moeten direct de opvang verlaten en worden teruggebracht naar Ter Apel. Meer informatie hierover lees je op de website van Vluchtelingenwerk.

Is er ook extra toezicht in de buurt van de locatie?

Het beveiligingspersoneel werkzaam op de locatie zal in de directe omgeving van De Hoof een oogje in het zeil houden.

Mogen de asielzoekers van het terrein af?

Ja, dat mag. Ze zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen. Er wordt wel toezicht gehouden op het komen en gaan.

Op de locatie zijn wel veel recreatieve mogelijkheden aanwezig voor de vluchtelingen, zoals een sporthal en meerdere sportvelden buiten.

Mogen de asielzoekers ook 's nachts van het terrein af?

In principe mag dat. Er wordt wel van ze verwacht dat ze zich dan melden bij de beveiliging. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk rust in de opvang is, ook in de avond- en nachtelijke uren. Als richttijd houden we 22.00 - 07.00 uur aan.

Mogen ze bezoek ontvangen?

Nee, het is niet de bedoeling dat de asielzoekers op de locatie bezoek ontvangen. We willen rust voor alle aanwezigen en omwonenden en de coördinatie houden over wie er op het terrein is. 

Over de asielzoekers

Hoeveel mensen worden er opvangen?

Er kunnen maximaal 450 mensen opgevangen worden in De Hoof. Dit aantal is nog niet meteen aanwezig. Op de eerste dag arriveren de mensen die op dat moment In Hapert en Helmond zaten. Vrij snel daarna komen de overige vluchtelingen. De coördinatie hiervan ligt bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Veiligheidsregio.
 

Wie komen er? Zijn dat gezinnen, mannen alleen, komen er ook kinderen?

Een diverse groep maakt gebruik van de crisisnoodopvang in Someren. Ongeveer 16 verschillende nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. Belangrijk om te weten is dat de Veiligheidsregio in overleg met het COA bepaalt wie er komt. De groep bestaat uit gezinnen en alleenstaanden, mannen en vrouwen. 

Zitten hier uitgeprocedeerde asielzoekers bij?

Nee, er komen geen uitgeprocedeerde asielzoekers naar de gemeente Someren. 

Worden er ook Oekraïners opgevangen op deze locaties?

Nee, er komen geen Oekraïners.

Wie bepaalt wie hier naartoe komen?

Dat bepaalt de Veiligheidsregio in overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Wat is het verschil tussen een vluchteling en asielzoeker?

Niet iedere asielzoeker is een vluchteling. Een asielzoeker vraagt bescherming aan in een ander land. Er is dan nog niet bepaald of hij of zij inderdaad internationale bescherming nodig heeft. Het land waar asiel wordt aangevraagd onderzoekt of de asielzoeker inderdaad bescherming nodig heeft. Dit gebeurt op basis van het VN Vluchtelingenverdrag. Tijdens de asielprocedure wordt dus vastgesteld of een asielzoeker ook daadwerkelijk een vluchteling is. In Nederland bepaalt de IND, de Immigratie en Naturalisatiedienst, of een asielzoeker wordt erkend als vluchteling. 

Hoe is het met de gezondheid van asielzoekers gesteld?

Voor deze groep wordt vanuit de GGD, als aangewezen instantie, een actief beleid gevoerd om zo veel als mogelijk te voorkomen dat er besmettelijke ziekten uitbreken.

Zo wordt elke locatie waar een crisisnoodopvang voor asielzoekers wordt gevestigd, gescreend door de afdeling Technische Hygiëne Zorg van de GGD. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig zijn of de schoonmaak voldoende geregeld is en of de ventilatie op orde is. Hiervan wordt een rapport opgesteld en de Veiligheidsregio volgt deze adviezen op.

Verder wordt door de afdeling Jeugdgezondheidszorg aan de kinderen t/m 18 jaar de mogelijkheid geboden zich te laten vaccineren conform het Rijksvaccinatie programma.

Binnenkort wordt aan de groep vanaf 12 jaar de mogelijkheid geboden een COVID vaccinatie te nemen. Dit alles conform de richtlijnen van het RIVM.

De meereizende arts is extra alert op ziektebeelden die kunnen duiden op infectieziekten en heeft een kort lijntje met de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD.

Zo wordt gezondheid van de asielzoeker en ons allen, bewaakt.

Over het besluit en proces

Wat voor crisisnoodopvang is er precies in De Hoof?

Er is een tijdelijke crisisnoodopvang voor maximaal 450 vluchtelingen uit Ter Apel. Dit betekent dat voor deze mensen bed, brood, bad en bescherming wordt geregeld.
De crisisnoodopvang is voor 2 maanden, van 29 november tot en met 27 januari 2023. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de crisisnoodopvang kan voor een gedeelte van deze groep de opvang, als dat nodig is, verlengd worden tot begin maart.

Deze accommodatie ligt in het buitengebied van Someren en biedt voldoende ruimte om het aantal personen onder goede omstandigheden op te vangen. Ook zijn er in en rondom de accommodatie recreatieve mogelijkheden.

Waarom is hier een crisisnoodopvang?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en aanmeldcentrum Ter Apel kan het grote aantal nieuwe asielzoekers niet aan. De staatssecretaris heeft opdracht gegeven aan de veiligheidsregio’s om per regio asielzoekers op te vangen. Binnen de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is besproken wat alle gemeenten op dit moment al doen en wat de mogelijkheden zijn. In de tussentijd zijn de asielzoekers steeds voor korte periodes (meestal van 3 weken) opgevangen in verschillende locaties in de regio, zoals sporthallen.

Uit menselijk oogpunt heeft de gemeente Someren, samen met groepsaccommodatie De Hoof, voorgesteld om deze personen voor een langere periode op te vangen om ze tijdens 2 wintermaanden rust te bieden. Zo dragen we bij aan de taakstelling van de regio.

Is gemeente Someren verplicht om asielzoekers te huisvesten?

De Rijksoverheid en het COA overleggen tot nu toe met de gemeenten over crisisnoodopvang op vrijwillige basis. Gezien de - soms zelfs mensonwaardige - crisissituatie in Ter Apel, voelt gemeente Someren zich genoodzaakt tijdelijk hulp te bieden.

Waarom deze locatie, wat zijn de afwegingen daarbij geweest?

Groepsaccommodatie De Hoof in het buitengebied van Someren biedt voldoende ruimte om het aantal personen onder goede omstandigheden op te vangen en er zijn in en rondom de accommodatie recreatieve mogelijkheden. In De Hoof verblijven al jaren grote groepen mensen, daarom is deze locatie zeer geschikt.

Wanneer komen eerste asielzoekers naar Someren?

De asielzoekers komen vanaf maandag 28 november naar de locatie in Someren en vertrekken uiterlijk 27 januari 2023. Voorafgaand aan de periode in Someren zitten zij verdeeld over twee locaties: Bladel (Hapert) en Helmond (Mierlo-Hout). Het zijn er nu ongeveer 225. Het resterende aantal personen wordt vrij snel aangevuld.

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de crisisnoodopvang kan voor een gedeelte van deze groep de opvang, als dat nodig is, verlengd worden tot begin maart. Het gaat dan om maximaal 260 personen.

Kan ik hier bezwaar tegen maken?

Nee, u kunt geen bezwaar en/of beroep hiertegen maken, omdat het hier om crisisnoodopvang gaat.

Voor de realisatie van de opvanglocatie bij groepsaccommodatie De Hoof heeft het college van burgemeester en wethouders een gedoogbeslissing verleend. Deze gedoogbeslissing is gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl

Wie draagt de kosten voor deze crisisnoodopvang?

De kosten van crisisnoodopvang worden betaald door de Rijksoverheid. Voor de gemeenten zijn er geen kosten aan verbonden en de gemeente verdient hier ook geen geld aan.

Waar gaan de asielzoekers naartoe na 2 maanden?

Het is de bedoeling dat de asielzoekers na 2 maanden naar een andere locatie gaan. Het COA is nu bezig met het (her)openen van een aantal centra, waar plek is voor asielzoekers. Waar de 450 asielzoekers naartoe gaan die nu in Someren verblijven, is op dit moment niet duidelijk.

Brand groepsaccommodatie De Hoof

Wat is er precies gebeurd?

In de nacht van woensdag 23 op donderdag 24 november is er rond 00.30 uur brand uitgebroken bij groepsaccommodatie De Hoof in Someren. De politie heeft bevestigd dat het om brandstichting gaat en doet onderzoek.
In dit pand bieden we vanaf 28 november crisisnoodopvang aan voor maximaal 450 personen. Gelukkig raakte er bij de brand niemand gewond en kunnen de asielzoekers gewoon terecht bij De Hoof.

Zijn de eigenaren gewond? Hoe is het met hen?

Natuurlijk zijn de eigenaren erg geschrokken en ontdaan. Gelukkig is er bij de brand niemand gewond geraakt. Op de locatie verbleven op dat moment geen gasten. De asielzoekers werden nog niet op deze locatie opgevangen.

Was er geen extra beveiliging bij De Hoof?

Nee, want er waren geen signalen van bedreigende situaties.

Komt er nu extra beveiliging?

Er worden extra maatregelen getroffen om het veilig te houden voor eenieder. Veiligheidsmaatregelen worden aangepast en geïntensiveerd.

Zijn de daders van deze brandstichting al achterhaald?

Deze brandstichting heeft de hoogste prioriteit van de politie. Het onderzoek loopt nog.

Reactie burgemeester Blok op brand

Ik vind het verschrikkelijk dat er vannacht brand heeft gewoed bij groepsaccommodatie De Hoof. Het is vreselijk voor de eigenaren die met hart en ziel al jaren deze groepsaccommodatie runnen. Gelukkig waren er geen mensen in het gebouw en zijn er geen slachtoffers gevallen. De brand was snel onder controle.

Er is sprake van brandstichting en de politie doet op dit moment onderzoek. Het mag duidelijk zijn dat ik dit soort gewelddadige acties afkeur.

Na goed overleg met alle betrokken partijen is besloten de opvang van 450 asielzoekers in groepsaccommodatie De Hoof door te laten gaan. De eerste groep zal volgens planning komende week in Someren aankomen.

We houden hiermee vast aan de beslissing om een bijdrage te leveren aan de crisis rondom de noodopvang van asielzoekers in Nederland.

Uiteraard staat de veiligheid in de omgeving van en bij de groepsaccommodatie hierbij voor ons voorop.