Slotenbeheer

  • Het jaarlijkse onderhoud aan de sloten start in november 2020
  • In 2020 wordt de "oude schouw"en de huidige schouw geveegd
  • De gemeente neemt het maaien voor haar rekening en de afvoer van het vrijkomende materiaal

Schouwsloten

Meer informatie

  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente, tel. (0493) 494 888.