Slotenbeheer

  • Het jaarlijkse onderhoud aan de sloten start in oktober/november 2018
  • In 2018 worden de "oude Schouw" en de huidige schouw geveegd
  • De gemeente maait de sloten. Bij voortuinen tot 50 meter ontvangt de gemeente het slootmaaisel.
  • Als de sloot aan uw perceel grenst (en de voortuin is minimaal 50 meter) ontvangt u het slootveegsel. Wilt u dat niet? Geef dit dan door via onderstaand formulier.

Schouwsloten

Tekeningen schouwsloten

Meer informatie

  • Vanaf 24 september 2018 kunt u contact opnemen met dhr. Van der Els, Uitvoeringsdienst Openbare werken Asten en Someren, tel. (0493) 671 21 of via mail sloten@someren.nl