Wijkraden en dorpsraden

  • Een wijk- of dorpsraad bestaat uit minimaal drie betrokken, actieve mensen die zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van hun wijk of kerkdorp te vergroten
  • Ze organiseren openbare bijeenkomsten om te peilen wat er in een wijk leeft en om wijkgerichte problematiek te bespreken
  • De wijk- en dorpsraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd betrokkenheid te tonen bij het gemeentebeleid, dat betrekking heeft op de leefbaarheid in eigen dorp of wijk

Contactgegevens wijk- en dorpsraden

Dorpsoverleg Lierop

Secretariaat: Riet van den Hurk
Lijestraat 4
5715 AX Lierop
info@dorpsoverleglierop.nl
www.dorpsoverleglierop.nl

Dorpsraad Someren-Eind

Secretariaat: H. Looijmans
Bennenbroekstraat 64
5712 BM Someren
06-13902531
dorpsraad@someren-eind.nl
looijmanshans@hotmail.com

Dorpsoverleg Someren-Heide

Secretariaat: Henrie Kuijpers
Reigerstraat 4
5712 PV Someren-Heide
info@someren-heide.nl
06-10313562

Wijkraad Someren-Noord

Secretariaat: Fokko Haanstra
Ter Hofstadlaan 72
5711 VX Someren
wijkraad@somerennoord.nl
(0493) 493 955
06-47872632

Wijkraad Waterdael

Secretariaat: Evita Panhuijzen
Eikenpage 5
5711 NV Someren
wijkraadwaterdael@gmail.com

Wijkraad Loove

Secretariaat: (Vacant)
Oliemolen 5
5712MH Someren
wijkraadloove@live.nl
(0493) 493 542