Wijkraden en dorpsraden

  • Een wijk- of dorpsraad bestaat uit minimaal drie betrokken, actieve mensen die zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van hun wijk of kerkdorp te vergroten
  • Ze organiseren openbare bijeenkomsten om te peilen wat er in een wijk leeft en om wijkgerichte problematiek te bespreken
  • In het overzicht wijk- en dorpsraden  (pdf, 48 kB) staan de contactgegevens van de verschillende wijk- en dorpsraden
  • De wijk- en dorpsraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd betrokkenheid te tonen bij het gemeentebeleid, dat betrekking heeft op de leefbaarheid in eigen dorp of wijk