Wolf in de regio

  • In de afgelopen jaren zijn in Nederland al verschillende in het wild levende wolven gezien en de eerste wolven hebben zich inmiddels in Nederland gevestigd
  • Ook in de omgeving van Someren is er inmiddels een wolf die zich gevestigd heeft
  • De wolf heeft al een aantal slachtoffers gemaakt in Someren en omgeving

Provincie bevoegd gezag

  • De provincie Noord-Brabant is het bevoegde gezag en de wolf is een streng beschermde diersoort
  • De provincie heeft de Adviescommissie Wolven ingesteld en het Platform Wolven in Brabant. Hier kunt u onder andere terecht voor schademeldingen
  • Op de website van de provincie vindt u meer informatie over de wolf in Brabant, het beleid, hoe omgegaan wordt met schade en hoe schade te voorkomen is

Subsidie voor wolfwerende maatregelen

Heeft u schapen en/of geiten en woont u in de gemeente Someren? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de Provincie Noord-Brabant als u wolfwerende maatregelen neemt. U moet hiervoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Aanvragen kan tot en met 1 februari 2023

De subsidie van de Provincie Noord-Brabant kunt u aanvragen via www.brabant.nl. Er is een vastgesteld bedrag gereserveerd, waarvoor geldt OP = OP.

Wolfwerend raster

Een wolfwerend raster moet minimaal 120 cm hoog zijn om kleinvee te beschermen. Normaal gesproken moet u voor zo’n hoog hekwerk een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Het college van B&W heeft nu besloten om hiervoor een uitzondering te maken. Wolfwerende rasters tot 150 cm mogen dus zonder vergunning geplaatst worden. Wel geldt hiervoor een meldingsplicht en registratie. Dat kunt u regelen via het klantcontactcentrum, tel. (0493) 494 888. Hiervoor worden geen leges gerekend.

Let er wel op dat de rasters open zijn, dus niet begroeid. Dit is voor de verkeersveiligheid. Op www.Bij12.nl onder de module Wolven kunt u lezen waar een wolfwerend raster aan moet voldoen.

Melden van schade

  • Bij vermoedelijke schade door een wolf aan landbouwhuisdieren moet snel contact opgenomen wordt met BIJ12 (uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies) via tel. (085) 48 62 222
  • Hierna wordt eerst bepaald na het sturen van foto's of nader sporenonderzoek, sectie van het kadaver en DNA-afname (moet binnen 24 uur na het contact) noodzakelijk is
  • Op het platform Wolven in Brabant  kunt u terecht met vragen en schademeldingen

Algemene informatie over wolven in Nederland

Contactpersoon gemeente Someren

  • Heeft u vragen aan de gemeente Someren hierover neem dan via het Klant Contact Centrum, contact op met dhr. M. van der Els of mail naar gemeente@someren.nl