Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

E-mail: someren@peelgemeenten.nl
Telefoon: (0493) 494 888

Heeft u  een vraag of probleem op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen of jeugd en gezin? Dan kunt u terecht bij team Zorg en Ondersteuning van de gemeente Someren (ZO Someren).

Op de site www.zosomeren.nl vindt u meer informatie over deze onderwerpen.

Ga rechtstreeks naar:

Cliënt- en dorpsondersteuning

Heeft u een vraag en weet u niet precies waar u moet beginnen met zoeken? Vraag het de dorpsondersteuners of cliëntondersteuners.

Werk & inkomen

De gemeente Someren werkt met verschillende organisaties samen. Per onderwerp vindt u de informatie en contactgegevens.

Jeugd

Heeft u vragen over opvoeding, opgroeien en een veilige leefomgeving? De Jeugdwet zorgt voor ondersteuning voor alle kinderen tot 18 jaar en hun ouders.

Parkeren gehandicapten

Meer informatie over de gehandicaptenparkeerkaart en de gehandicaptenparkeerplaats.

Vrijwilligerswerk & mantelzorg

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van groot belang. Om u te ondersteunen is er een Vrijwilligerscentrale, Steunpunt Mantelzorg en het mantelzorgcompliment.

Wmo

Dankzij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u zo lang mogelijk zelfstandig wonen, leven en meedoen in de maatschappij.

Crisis & psychische nood

Hier vindt u informatie over hulp in onveilige situaties en psychische nood. Denk aan huiselijk geweld, verwaarlozing, verward gedrag of zelfmoordgedachten.