Mantelzorgcompliment

  • De aanvraagtermijn voor het mantelzorgcompliment 2020 is verstreken
  • De huidige regeling Mantelzorgcompliment is voor de jaren 2019 en 2020 van kracht
  • Voor 2021 en volgende jaren wordt een nieuwe regeling opgesteld
  • Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u onder andere via ’t Contact en deze webpagina