Meldpunt Psychische Zorg

  • Soms kan het gedrag van iemand tot overlast of nadeel leiden voor hem- of haarzelf of de omgeving. Indien u denkt dat die persoon dringend psychische hulp nodig heeft kunt u dit melden bij Meldpunt Psychische Zorg, via de LEV Groep, tel. (0493) 441 400 (anoniem mogelijk)
  • Melden is belangrijk zodat mensen niet verder in de problemen komen en er snel hulp geboden wordt
  • Na uw melding wordt onderzocht of en zo ja welke hulp er nodig is. Hierover wordt alleen een terugkoppeling geven als de melder een naaste is
  • Verplichte psychische zorg wordt alleen ingezet als vrijwillige zorg geen oplossing biedt. Degene om wie het gaat beslist samen met zijn of haar familie hoe de zorg en ondersteuning eruit gaat zien
  • Bij een acute crisissituatie belt u 112