Wmo

  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen en leven. En dat u daarvoor de hulp krijgt die u nodig hebt
  • Met vragen over ondersteuning en zorg voor jong en oud kunt u terecht bij team ZO Someren
  • Kijk voor meer informatie op www.zosomeren.nl