Bladkorven

  • Jaarlijks staan er vanaf de 1e week van oktober tot en met eind januari bladkorven. Deze staan in de bebouwde kom van Someren-Dorp, Someren-Eind, Someren-Heide en Lierop
  • De korven worden één keer per week geleegd
  • Als de korf vol is, kunt u het blad ernaast deponeren. Zorg wel dat het blad bereikbaar is voor de bladzuiger
  • Bladkorven zijn alleen voor blad van bomen en struiken. Er mag geen snoeiafval, grond of ander materiaal in
  • Zit er ander afval dan bladeren in de korf? Dan maken we de korf niet leeg en verwijderen we de korf