Openingstijden en contact

U kunt alleen op afspraak terecht in het gemeentehuis. Voor alle aanvragen van paspoort, rijbewijs, uittreksels moet u een afspraak maken. Voor het afhalen hoeft u geen afspraak te maken.

Kijk eerst even of een bezoek aan het gemeentehuis nodig is. Misschien kunt u het zelf online regelen zonder afspraak? Een afspraak maken kan ook telefonisch via (0493) 494 888. Houdt u zich tijdens uw bezoek alstublieft aan onze huisregels.

Openingstijden gemeentehuis

Maandag t/m donderdag: 9.00 - 17.00 uur
Maandagavond (Publiekszaken): 17.00 - 20.00 uur
Vrijdag: 9.00 - 12.30 uur

Telefonisch bereikbaar

Maandag t/m donderdag: 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag: 9.00 - 12.30 uur

Openingstijden Publiekszaken

Hier kunt u op afspraak terecht voor o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels, verklaring omtrent gedrag en verhuizingen. Tijdens de bouwvak is er geen avondopenstelling

Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
Maandagavond: 17.00 - 20.00 uur

Adressen

  • Gemeentehuis: Wilhelminaplein 1, 5711 EK Someren
  • Zwembad: Witvrouwbergweg 18 Someren
  • Milieustraat: Holberg 2, Someren
  • Gemeentewerf: Van Kuppenveldweg 3, Asten

Berichtenbox

Wilt u post van de gemeente digitaal ontvangen? Dat kan met de Berichtenbox van MijnOverheid.

Verzoek om informatie

In de Wet open overheid (Woo) staat dat iedereen overheidsinformatie kan vragen over (de voorbereiding en uitvoering van) beleid van de gemeente. Is die informatie nog niet openbaar beschikbaar maar wel vastgelegd? Dan kunt u die informatie opvragen door daarvoor een verzoek in te dienen: een zogenaamd Woo-verzoek. 

Betalingen aan de gemeente

Per kas: afdeling Dienstverlening van 9.00 - 12.00 uur. 
Per bank: Bank voor Nederlandse Gemeenten, rekeningnummer IBAN: NL56 BNGH 0285 0079 47

Gemeenteraad

U kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeenteraad.