Afvalstoffenheffing

  • U betaalt afvalstoffenheffing voor huishoudelijk of particulier afval
  • U bent gebruiker van een pand
  • U betaalt een vast bedrag per maand (€ 7,09 per perceel) en daarnaast een bedrag per aangeboden kliko met afval

Betaling

  • De afvalstoffenheffing wordt met ingang van 2019 opgelegd door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). U ontvangt hiervoor (meestal) in februari een gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen
  • U betaalt in 2019 alléén een voorschot voor het vastrecht
  • De afrekening van het aantal ledigingen van containers in 2019 vindt plaats bij de gecombineerde aanslag 2020

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Someren.Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: 088 - 551 0000.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u al uw lokale belastingzaken online kunt regelen.

Bedragen per lediging

Tarieven afvalcontainers
Inhoud containerSoort afval
Prijs per lediging
140 literrestafval€ 9,20
140 litergft-afval€ 1,00
240 literrestafval€ 15,75
240 litergft-afval€ 1,70
40 literrestafval€ 3,25
25 litergft-afvalgratis