Afvalstoffenheffing

  • U betaalt afvalstoffenheffing voor huishoudelijk of particulier afval
  • U bent gebruiker van een pand
  • U betaalt een vast bedrag per maand (€ 10,50 per perceel) en daarnaast een bedrag per aangeboden kliko met afval

Betaling

  • De afvalstoffenheffing wordt opgelegd door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
  • In 2020 betaalt u een voorschot voor het vastrecht en de afrekening van het aantal ledigingen van containers in 2019
  • U ontvangt hiervoor (meestal) in februari een gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Someren.Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: 088 - 551 0000.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u al uw lokale belastingzaken online kunt regelen.

Bedragen per lediging

Tarieven afvalcontainers
Inhoud container Soort afval  
Prijs per lediging
 
140 liter restafval € 10,50
140 liter gft-afval € 1,00
240 liter restafval € 18,00
240 liter gft-afval € 1,70
80 liter restafval € 5,70
80 liter gft-afval gratis
40 liter restafval € 3,70
25 liter gft-afval gratis