Afvalstoffenheffing

  • U betaalt afvalstoffenheffing voor huishoudelijk of particulier afval
  • U bent gebruiker van een pand
  • U betaalt een vast bedrag per maand (€ 6,60 per perceel) en daarnaast een bedrag per aangeboden kliko met afval

Betaling via waternota

  • De afvalstoffenheffing vindt u op de waternota van Brabant Water NV (u betaalt dus niet rechtstreeks aan de gemeente)
  • U betaalt jaarlijks een voorschot. Bij de afrekening van het waterverbruik (in maart) krijgt u een eindafrekening op basis van het werkelijk aantal ledigingen van containers

Bedragen per lediging

Tarieven afvalcontainers
Inhoud containerSoort afval
Prijs per lediging
140 literrestafval€ 8,50
140 litergft-afval€ 1,00
240 literrestafval€ 14,90
240 litergft-afval€ 1,70
40 literrestafval€ 3,20
25 litergft-afvalgratis