Hondenbelasting

Hond aanmelden

 • U moet hondenbelasting betalen als u een hond hebt en binnen de bebouwde kom woont
 • U moet uw hond binnen 1 maand na aanschaf aanmelden bij de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Regel dit online met uw DigiD
 • De BSOB controleert op hondenbezit
 • Boete bij niet aanmelden

Hond afmelden

 • U meldt uw hond af bij de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Regel dit online met uw DigiD
 • Als de hond overleden is, stuur verklaring dierenarts mee
 • Als de hond niet meer in uw bezit is, stuur verkoopnota mee
 • Meld uw hond ook af als u verhuist naar een andere gemeente
 • Vanaf de maand na afmelden betaalt u geen belasting meer

LET OP: Het aan- of afmelden kan alleen via de DigiD van de hoofdbewoner (dit is de eerst ingeschrevene of de oudste bewoner)

Kosten per jaar

 • De eerste hond € 61,00
 • Elke volgende hond € 91,00
 • Kennel € 162,00

U ontvangt de rekening tegelijk met de aanslag gemeentelijke belastingen (meestal) in februari.

Waarom hondenbelasting betalen?

 • Voor aanleg en onderhoud van uitlaatplaatsen
 • Voor maatregelen tegen hondenoverlast

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: 088-5510000.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u al uw lokale belastingzaken online kunt regelen.