Overlijden

 • Als iemand in Someren overlijdt, kan iedereen die dat weet aangifte doen
 • Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte
 • Particulieren kunnen niet digitaal aangifte doen, zij moeten telefonisch een afspraak maken
 • De begrafenis of crematie moet plaatsvinden binnen 6 werkdagen na het overlijden
 • Om iemand te begraven of cremeren, heeft u een 'verlof tot begraven of cremeren' nodig. De gemeente waar iemand is overleden geeft die af
 • De gemeente van overlijden maakt een overlijdensakte op

Particulier aangifte overlijden

 • Maak telefonisch een afspraak als u als particulier aangifte wilt doen
 • Meenemen:
  • paspoort of identiteitskaart van degene die aangifte doet
  • verklaring van overlijden en verklaring doodsoorzaak (u krijgt deze van uw dokter)
 • Aangifte doen van een overlijden kost niets
 • Een overlijdensakte kost € 14,00