Overlijden

Als iemand is overleden, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Dit geldt ook voor een doodgeboren kindje. Meestal doet de uitvaartondernemer dit namens de nabestaanden. 

Nadat aangifte is gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast. De gemeente maakt een overlijdensakte op. Nabestaanden regelen de begrafenis of crematie van de overledene. 

Overleden in het buitenland

Is iemand in uw omgeving tijdens een bezoek aan het buitenland overleden? Medewerkers van de ambassade of het consulaat kunnen u helpen. U kunt ook bellen naar +31 247 247 247 (lokaal tarief) of twitteren met het 24/7 BZ Contactcenter van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voorwaarden begraven/cremeren

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan zes werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan heeft u alleen toestemming van de burgemeester nodig.

Aangifte doen

Via onderstaande knop 'direct regelen' doet u aangifte via eHerkenning. Beschikt u niet over eHerkenning en wilt u aangifte doen? Neem dan contact op met de gemeente via (0493) 494 888.

Wat heeft u nodig? 

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • bij een natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van overlijden, afgegeven door een dokter of gemeentelijk lijkschouwer (dit is de A-verklaring)
  • B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • bij een natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van overlijden, afgegeven door een dokter of gemeentelijk lijkschouwer
  • bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de officier van justitie
  • als een crematie of begrafenis moet worden uitgesteld: een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een dokter
  • als er een sectie moet plaatsvinden: verlof tot ontleding, afgegeven door de burgemeester
  • eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen

Woonde de overleden persoon in een andere gemeente? U hoeft het overlijden niet zelf door te geven aan deze gemeente. Dit doet de gemeente waarin de persoon overleden is.

Informatie over zaken die je regelt met de Belastingdienst

Wanneer een naaste overlijdt, komt er veel op u af. Er is vaak veel te regelen. Ook met de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl/nabestaanden en vul de checklist nabestaanden in als u wilt weten wat u moet regelen na een overlijden. 

Bredere informatie over zaken die je regelt met de Rijksoverheid

Wilt u een breder overzicht in wat u als nabestaande moet weten en regelen met de overheid? Op rijksoverheid.nl/overlijden maakt u eenvoudig een overzicht dat past bij uw situatie. 

Lijkvinding

Wordt er een overleden iemand gevonden en is het niet vast te stellen wanneer iemand is overleden? Dan moet daarvan aangifte worden gedaan bij de politie die een proces-verbaal opmaakt. Ook als al is vastgesteld dat er sprake is van een natuurlijke dood (en/of is vastgesteld dat betrokkene in zijn woning is overleden) wordt er door de politie een proces-verbaal van lijkvinding opgemaakt. Uw uitvaartondernemer kan met dit proces-verbaal aangifte van overlijden doen.