Uittreksel Basisregistratie Personen

Met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een woningstichting hierom vraagt. Op een afschrift staat uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres. Ook andere gegevens zijn mogelijk. Geef daarom goed aan waarvoor u het nodig heeft. U kunt ook een uittreksel aanvragen voor thuiswonende kinderen of uw partner. Dit kan als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft en op hetzelfde adres woont.

Vraag het uittreksel aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Online logt u in met DigiD en betaalt u met iDEAL. Het uittreksel wordt binnen vijf werkdagen per post thuisgestuurd.

Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak en neem een geldig legitimatiebewijs mee.

  Machtigen

  U kunt ook iemand machtigen om het uittreksel voor u aan te vragen. De gemachtigde brengt dan naar de afspraak mee:

  • het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier (pdf, 477 kB)  en een geldig legitimatiebewijs (geen kopie) van de gemachtigde;
  • legitimatiebewijs van de aanvrager (de persoon voor wie het uittreksel is). Dit mag ook een kopie zijn;
  • een pinpas of contact geld.

  Kosten

  € 11,90

  Uittreksel burgerlijke stand

  Heeft u een schriftelijk bewijs nodig van een geboorte, huwelijk of partnerschap, echtscheiding of overlijden? Vraag dan een uittreksel burgerlijke stand aan.