Jaarstukken 2023

Tijdens de commissievergadering Burger en Bestuur van donderdag 27 juni vindt behandeling van de jaarstukken plaats. Op donderdag 4 juli a.s behandelt de gemeenteraad vervolgens de jaarstukken in de raadsvergadering. In de jaarstukken staat hoeveel geld het afgelopen jaar waar naartoe is gegaan. Dit is verdeeld in jaarlijks terugkerende kosten en eenmalige uitgaven aan projecten. Het college legt met de jaarstukken verantwoording af over het beleid dat in 2023 is gevoerd.

U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. De raadsvergadering kunt u ook beluisteren en bekijken via de gemeenteraadswebsite www.someren.notubiz.nl.