Aansprakelijkstelling

Heeft u schade geleden en vindt u dat de schuld hiervoor ligt bij de gemeente Someren? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Vul hiervoor het juiste online formulier in.

U kunt uw aansprakelijkstelling ook schriftelijk (via de post) opsturen of het verzoek inleveren bij de receptie van het gemeentehuis. In de aansprakelijkstelling beschrijft u: 

  • de schade en het bedrag waarvoor u een schadevergoeding vraagt
  • de oorzaak van uw schade
  • uw naam, adres en woonplaats
  • datum en handtekening 

Bij de aansprakelijkstelling voegt u een offerte en/of rekening van de herstelkosten of andere informatie waarmee u laat zien wat de grootte van uw schade is en eventuele foto’s van uw schade en/of de situatie ter verduidelijking.

Afhandeltermijn

De gemeente reageert binnen zes weken op uw aansprakelijkstelling. Deze termijn wordt verlengd als wij meer informatie nodig hebben om uw verzoek te behandelen of als wij uw aansprakelijkstelling laten behandelen door onze verzekeraar. U ontvangt daarover bericht. 

Bent u het niet eens met de uitkomst?

Als u het niet eens bent met de uitkomst over uw aansprakelijkstelling, kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank Oost-Brabant, sector civiel.

Wat als de gemeente schade heeft?

Als iemand schade veroorzaakt aan gemeente-eigendom(men), dan stelt de gemeente die persoon aansprakelijk voor de schade. U ontvangt dan schriftelijk bericht van de gemeente over wat de schade en het schadebedrag is. De rekening van de herstelkosten wordt bijgevoegd.