Adresonderzoek aanvragen

Denkt u dat er iemand op uw adres staat ingeschreven die daar niet (meer) woont? Of iemand heeft een briefadres op uw adres en u kunt deze persoon niet meer bereiken. Of wilt u uw toestemming voor dit briefadres intrekken? Dan kunt u dat melden bij de gemeente. Bel ons hiervoor op (0493) 494 888. Wij kunnen daarop besluiten een adresonderzoek te starten. Tijdens dit onderzoek proberen wij contact te leggen met de persoon waarover u de melding doet. Deze persoon moet zijn of haar verhuizing doorgeven.

Als de persoon na onderzoek geen adreswijziging doorgeeft, dan schrijft de gemeente deze persoon uit. Wij moeten kunnen uitleggen waarom de persoon uitgeschreven wordt. Het onderzoek moet daarom zorgvuldig worden uitgevoerd en neemt tijd in beslag.
Wij proberen het onderzoek binnen drie maanden af te ronden. In sommige situaties duurt het onderzoek langer, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een ingewikkelde situatie.

Bijzonderheden

  • Iemand die verhuist, moet dit maximaal een maand vóór verhuizing en in ieder geval binnen vijf dagen na verhuizing doorgeven aan de gemeente waar hij gaat wonen. Doet diegene dat niet, dan blijft de persoon ingeschreven op uw adres.
  • De persoon waarover u de melding doet, wordt niet per direct uitgeschreven. De gemeente mag het adres van een inwoner niet zomaar veranderen, daar is voldoende en zorgvuldig onderzoek voor nodig.
  • Wij mogen geen gegevens doorgeven over de persoon waarover het onderzoek gaat.
  • Tijdens het onderzoek ontvangt u nog wel post van de gemeente gericht aan de persoon die niet meer op uw adres woont. Dit is onderdeel van het onderzoek.
  • Bij het onderzoek worden diverse bronnen geraadpleegd, waaronder het internet. Ook een feitelijke controle van het te onderzoeken adres kan deel uitmaken van het onderzoek.
  • Kunt u geen toeslag(en) of uitkering aanvragen? Neem dan contact op met uw consulent of de organisatie die verantwoordelijk is voor het verlenen van uw toeslag/uitkering. Misschien kunnen zij rekening houden met de situatie. Wordt u terugverwezen naar de gemeente? Dan moet u het adresonderzoek afwachten. U ontvangt bericht zodra het onderzoek is afgerond.