Adresonderzoek aanvragen

Denkt u dat er iemand op uw adres staat ingeschreven die daar niet (meer) woont? Of iemand heeft een briefadres op uw adres en u kunt deze persoon niet meer bereiken. Of wilt u uw toestemming voor dit briefadres intrekken? Dan kunt u dat melden bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak via (0493) 494 888. Tijdens de afspraak bespreken we uw situatie. We kunnen daarop besluiten een adresonderzoek te starten. Tijdens dit onderzoek proberen we contact te leggen met de persoon waarover u de melding doet, zodat degene zijn/haar verhuizing kan doorgeven en wij het adresonderzoek kunnen afronden. 

Als de persoon na onderzoek geen adreswijziging doorgeeft, dan schrijft de gemeente deze persoon uiteindelijk uit. Wij moeten uitleggen waarom we deze persoon uitschrijven. Het onderzoek moet daarom zorgvuldig worden uitgevoerd en neemt tijd in beslag.

Wij proberen het onderzoek binnen 3 maanden af te ronden. In sommige situaties duurt het onderzoek langer, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een ingewikkelde situatie.

Bijzonderheden

  • Iemand die verhuist, moet dit maximaal een maand vóór verhuizing en in ieder geval binnen 5 dagen na verhuizing doorgeven aan de gemeente waar hij gaat wonen. Doet diegene dat niet, dan blijft de persoon ingeschreven op uw adres.
  • De persoon waarover u de melding doet, wordt niet per direct uitgeschreven. De gemeente mag het adres van een inwoner niet zomaar veranderen, daar is voldoende en zorgvuldig onderzoek voor nodig.
  • Wij mogen geen gegevens doorgeven over de persoon waarover het onderzoek gaat. Tevens mogen wij geen inlichtingen doen over de melding of het inhoudelijke onderzoek.
  • Tijdens het onderzoek ontvangt u nog wel post van de gemeente of andere instanties gericht aan de persoon die niet meer op uw adres woont. Dit is onderdeel van het onderzoek. Wij adviseren u om de post van de persoon in onderzoek retour afzender te sturen.
  • Bij het onderzoek worden diverse bronnen geraadpleegd, waaronder het internet. Zo hebben wij als gemeente een eigen facebookpagina ‘Adresonderzoeken Gemeente Someren’. Via deze pagina wordt uitsluitend ingezet om inwoners te benaderen die wij op een andere manier niet kunnen bereiken. Ook een feitelijke controle van het te onderzoeken adres kan deel uitmaken van het onderzoek.
  • Kunt u geen toeslag(en) of uitkering aanvragen? Neem dan contact op met uw consulent of de organisatie die verantwoordelijk is voor het verlenen van uw toeslag/uitkering. Vaak kunnen zij inzien dat een persoon in adresonderzoek staat en houden zij rekening met de situatie. Wordt u terugverwezen naar de gemeente? Dan moet u het adresonderzoek afwachten. U mag in dit soort gevallen altijd contact met ons opnemen, zodat we samen naar een oplossing kunnen kijken.