Bestrijding plaagdieren

De gemeente bestrijdt plaagdieren zoals ratten, muizen, wespen en processierupsen – wanneer noodzakelijk – alleen op gemeentegrond. Als u last heeft van plaagdieren, dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Processierupsen

De gemeente bestrijdt ten zuiden van de Provincialeweg de processierupsen preventief, dat gebeurt in het voorjaar. Vooral langs verharde wegen binnen en buiten de kom en recreatief druk bezochte plekken. Ten noorden van de Provincialeweg heeft de gemeente Vlinderfilterkasten gehangen om de natuurlijke vijanden van de processierups te ontwikkelen en in dit gebied wordt geen preventieve bestrijding toegepast. Wel wordt eventuele overlast van nesten weggezogen.
Als u processierupsen ziet, meldt u dit bij de Uitvoeringsdienst Openbare Ruimte Asten-Someren.

Wat kunt u zelf doen?

  • Een nest vlak bij uw huis? Houd ramen en deuren zoveel mogelijk dicht. Zo voorkomt u dat de haren in huis terecht komen.
  • Draag bedekkende kleding, zo voorkomt u dat uw huid in contact komt met de haren.
  • Heeft u in uw eigen boom ook een nest zitten? U kunt voorzichtig lijmspray of haarlak spuiten op het nest. Hierdoor blijven de haren van de rupsen aan elkaar plakken en wordt de overlast minder. Let op met het benaderen van het nest! Draag beschermende kleding, bescherm uw ogen met een veiligheidsbril en zorg dat uw huid niet in contact komt met de haren van de rupsen.
  • Breng nestkastjes aan in uw tuin voor onder andere koolmees, pimpelmees en boomklever. Deze vogelsoorten eten de eikenprocessierupsen op. Op korte termijn biedt dit geen oplossing, maar voor de toekomst draagt dit wel bij aan vermindering van de rupsenoverlast.

Ratten

Als u ratten heeft gezien, kunt u dit melden bij de gemeente, zodat wij inzicht hebben in de plaatsen waar de ratten zich bevinden. U kunt ratten en muizen het beste proberen te vangen met klemmen. In de folder rattenbestrijding (pdf, 642 kB)  vindt u veel informatie over rattenbestrijding.
Voor bestrijding kunt u contact opnemen met: Peter Maas Plaagdierbeheersing, telefoon 06 - 15 56 85 57 of Loomans Plaagdierpreventie, telefoon 06 - 42 80 65 14. De kosten zijn voor eigen rekening.

Wespen- of bijennest

Heeft u last van een wespen- of bijennest in het openbaar gebied, neem dan contact op met de gemeente. Bevindt het wespen- of bijennest zich op uw eigen grond? Dan kunt u contact opnemen met:

  • de heer J. Verhoeven, telefoon (0493) 382 637
  • de heer Van Bree, telefoon 06 - 34 12 56 86
  • de heer A. van den Biggelaar, telefoon 06 - 22 37 22 67 (Lierop)
  • Peter Maas Plaagdierbeheersing, telefoon 06 - 15 56 85 57

De kosten zijn voor eigen rekening.

Vleermuizen of steenmarters

Heeft  u last van vleermuizen of steenmarters of heeft u een vleermuis gevonden? Neem contact op met de gemeente. Wij brengen u in contact met deskundige vrijwilligers van het Netwerk Vleermuizen en steenmarters. De vrijwilligers helpen u en de dieren met informatie en praktische tips.