Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u hiertegen bezwaar maken. Richt uw bezwaar aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (college van B&W, gemeenteraad, burgemeester of de leerplichtambtenaar). Bezwaar maken is gratis.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Online

U kunt online bezwaar maken via:

Houd uw DigiD bij de hand en vermeld in ieder geval duidelijk:

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit

Schriftelijk

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar: Gemeente Someren, t.a.v. (het bestuursorgaan), Postbus 290, 5710 AG Someren. Vermeld u in ieder geval in uw brief:

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
 • uw naam en adres
 • de datum van uw brief
 • uw handtekening

U kunt niet via een e-mailbericht bezwaar maken.

Afhandeling

U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw brief. De secretaris van de bezwaarschriftencommissie bekijkt samen met u en het bestuursorgaan wat de beste manier is om uw bezwaar te behandelen. Bij voorkeur lossen we het probleem in goed overleg met u op. Lukt dat niet, dan houdt de bezwaarschriftencommissie in veel gevallen een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uw standpunt toelichten, dit geldt ook voor het bestuursorgaan. De secretaris van de bezwaarschriftencommissie informeert u over het verdere verloop van de procedure.
De bezwaarschriftencommissie verstrekt een advies aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan neemt vervolgens een beslissing, hiervan krijgt u schriftelijk bericht. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank, dit is niet gratis.

  Bezwaarschriftencommissie

  De gemeenten Someren en Asten hebben een gezamenlijke, onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Leden van de commissie zijn:

  • De heer mr. P.A.J.S. Lathouwers (voorzitter)
  • De heer mr. R.J. Boogers
  • De heer mr. H.H.W.M. Jacobs
  • Mevrouw mr. C.J.M.H. Meulendijk
  • Mevrouw mr. M. van Tijn
  • Mevrouw mr. H.M.C. Baten
  • De heer mr. R.M. Brill
  • Mevrouw mr. J.C.J. Eijkemans (ambtelijk secretaris)
  • Mevrouw mr. T.A.C.I. Luijben (vervangend ambtelijk secretaris)

  Alle leden kunnen ook als plaatsvervangend voorzitter fungeren.

  Het jaarverslag (2019/2020) van de bezwaarschriftencommissie kunt u opvragen via gemeente@someren.nl.