Klacht indienen

Klacht medewerker/bestuurder

Laat het de gemeente weten als u een klacht heeft over het optreden van een medewerker of bestuurder. Het geeft ons de kans uw klacht op te lossen en de dienstverlening te verbeteren. Meestal krijgt u binnen zes weken een reactie van de gemeente. Bij een ingewikkelde klacht krijgt u van de gemeente een reactie binnen tien weken.

U kunt ook schriftelijk een klacht indienen. Vermeld in de brief uw naam en adres, de datum van de gebeurtenis en een omschrijving van de klacht. Stuur uw brief naar gemeente Someren, t.a.v. college van burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5710 AG Someren.

Klacht over uitvoering Wmo, Jeugdwet, Minima en Schulddienstverlening

De gemeente heeft de taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Minima en Schulddienstverlening ondergebracht bij de Peelgemeenten. Klachten over de uitvoering van deze taken kunt u indienen bij de Peelgemeenten. Uw klacht indienen kan:

  • mondeling: bij Ellen Kweens (klachtenco√∂rdinator) via telefoon 06  14 76 07 12. Mondelinge klachten worden direct opgepakt;
  • per e-mail: info@peelgemeenten.nl ter attentie van Ellen Kweens met dit klachtenformulier (pdf, 69 kB) ;
  • per post: Peelgemeenten, Postbus 3, 5750 AA Deurne ter attentie van Ellen Kweens met dit klachtenformuliier (pdf, 69 kB) .

U ontvangt binnen zes weken schriftelijk bericht.

Andere klachten

Voor klachten over de plannen van de gemeente gelden andere inspraakregelingen.

Klachten over de politie of woningbouwvereniging dient u in bij deze organisaties zelf; zij hebben een eigen klachtenregeling.