Melding Wet Goed Verhuurderschap

De Wet Goed verhuurderschap geeft de gemeente meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het huren van woon- of verblijfsruimten. De normen in de Wet Goed Verhuurderschap gaan over het gedrag dat van goede verhuurders en verhuurbemiddelaar verwacht mag worden in relatie tot woningzoekenden en huurders. Dit geldt voor het gehele huurproces zowel voor sociale als particulier huur als ook verhuur van verblijfsruimte aan arbeidmigranten.

Wat zijn deze algemene normen waar aan voldaan moet worden?

 • De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren
 • De verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken
 • De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen
 • De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken
 • De verhuurder moet huurders goed informeren over:
  • rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan)
  • de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt
  • contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken
  • informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  • de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien
 • De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek artikel 259 en 261 van boek 7)
 • De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen

Aanvullend bij verhuur van woonruimte aan arbeidsmigraten

 • De huurovereenkomst los van de werkovereenkomst vastleggen
 • De huurder schriftelijk informeren in een taal die zij begrijpen

Melden

Overtreedt uw verhuurder de regels van de Wet Goed Verhuurderschap en komt u er niet uit met de verhuurder dan kunt u via het meldingsformulier (anoniem) een melding doen de gemeente. Indien u uw gegevens achterlaat nemen wij contact met u op om te bespreken wat de gemeente voor u kan betekenen.