Wolf in de regio

In de afgelopen jaren zijn in Nederland al verschillende in het wild levende wolven gezien en de eerste wolven hebben zich inmiddels in Nederland gevestigd. Ook in de omgeving van Someren is inmiddels een wolf die zich gevestigd heeft.De wolf heeft al een aantal slachtoffers gemaakt in Someren en omgeving.

  Provincie bevoegd gezag

  De provincie Noord-Brabant is het bevoegde gezag en de wolf is een streng beschermde diersoort. De provincie heeft de Adviescommissie Wolven ingesteld en het Platform Wolven in Brabant. Hier kunt u onder andere terecht voor schademeldingen. Op de website van de provincie vindt u meer informatie over de wolf in Brabant, het beleid, hoe omgegaan wordt met schade en hoe schade te voorkomen is.

  Subsidie voor wolfwerende maatregelen

  Heeft u schapen en/of geiten en woont u in de gemeente Someren? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de Provincie Noord-Brabant als u wolfwerende maatregelen neemt. U moet hiervoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  De subsidie van de Provincie Noord-Brabant kunt u aanvragen via www.brabant.nl. Er is een vastgesteld bedrag gereserveerd, waarvoor geldt OP = OP.

  Wolfwerend raster

  Een wolfwerend raster moet minimaal 120 cm hoog zijn om kleinvee te beschermen. Normaal gesproken moet u voor zo’n hoog hekwerk een vergunning aanvragen bij de gemeente.

  Het college van B&W heeft nu besloten om hiervoor een uitzondering te maken. Wolfwerende rasters tot 150 cm mogen dus zonder vergunning geplaatst worden. Wel geldt hiervoor een meldingsplicht en registratie. Dat kunt u regelen via het Klant Contact Centrum (0493) 494 888. Hiervoor worden geen leges gerekend.

  Let er wel op dat de rasters open zijn, dus niet begroeid. Dit is voor de verkeersveiligheid. Op www.Bij12.nl onder de module Wolven kunt u lezen waar een wolfwerend raster aan moet voldoen.

  Melden van schade

  Bij vermoedelijke schade door een wolf aan landbouwhuisdieren, moet u snel contact opnemen met BIJ12 (uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies) via telefoon (085) 486 22 22. Hierna wordt na  het sturen van foto's eerst bepaald of nader sporenonderzoek, sectie van het kadaver en DNA-afname (moet binnen 24 uur na het contact) noodzakelijk is. 

  Op het platform Wolven in Brabant  kunt u terecht met vragen en schademeldingen.

  Contactpersoon gemeente Someren

  Heeft u vragen aan de gemeente Someren over dit onderwerp, neem dan – via het Klant Contact Centrum (0493) 494 888 – contact op met dhr. M. van der Els. Of mail naar gemeente@someren.nl.