Verzoek om informatie

In de Wet open overheid (Woo) staat dat iedereen overheidsinformatie kan vragen over (de voorbereiding en uitvoering van) beleid van de gemeente. Is die informatie nog niet openbaar beschikbaar maar wel vastgelegd? Dan kunt u die informatie opvragen door daarvoor een verzoek in te dienen: een zogenaamd Woo-verzoek. 

Indienen

U kunt een Woo-verzoek online indienen via DigiD of (voor bedrijven en organisaties) met ons digitale formulier.

U kunt uw verzoek ook schriftelijk (per post) of mondeling indienen of het verzoek afgeven bij de receptie van het gemeentehuis. In uw verzoek geeft u aan:

  • Waarover u precies informatie wilt ontvangen 
  • Hoe u die informatie wilt ontvangen
  • Uw naam en (e-mail)adres.

Afhandeltermijn

De gemeente neemt binnen vier weken een besluit. Deze termijn kan nog met twee weken verlengd worden. U ontvangt daarover bericht.

Kosten

Een Woo-verzoek is meestal gratis. Soms worden er kopieerkosten in rekening gebracht. Daarover krijgt u van tevoren bericht.

Vragen?

Heeft u vragen over vastgelegde en beschikbare overheidsinformatie bij de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum. De medewerkers van het Klant Contact Centrum zijn aangewezen als contactpersonen voor de Wet open overheid.