Bedrijventerreinenvisie

Bedrijventerreinenvisie Asten-Someren 2009-2023 is geschreven door de gemeenten Someren en Asten samen met de lokale ondernemersverenigingen OVA, OVS en ICAS, de Kamer van Koophandel, de BOM en het het SRE.

Doel visie

Een gezamenlijke aanpak op concrete actiepunten om kwalitatief hoogwaardige en duurzame vestigingsplaatsen voor Somerense en Astense ondernemers te behouden. Dit gebeurt door middel van:

  • Herstructurering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen
  • Ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen
  • Gezamenlijk gedragen bedrijventerreinenbeleid
  • Uitvoeringsparagraaf met concrete acties voor overheid en bedrijfsleven