Economische agenda De Peel

Nieuwe Economische Agenda voor de Peel:
De Peel maakt het!

De economische samenwerking de Peel wordt steeds volwassener. Met ‘De Peel maakt het in Brainport 2030’ (lange termijn visie) en bijbehorende economische agenda’s (middellange termijn) is het startschot gegeven voor een nieuwe manier van samenwerken. Deze economische agenda 2022-2027 bouwt daar op voort en geeft nieuw elan aan de samenwerking en economische ontwikkeling in de regio.

Economische agenda De Peel 2022-2027 (pdf, 6.113 kB) 

 

Krachtige aansturing en voldoende uitvoeringskracht om resultaten te boeken

In 2016 is de “Economische Agenda De Peel maakt het in Brainport, samenwerken aan een adaptieve economie in De Peel” vastgesteld. De nieuwe agenda volgt deze op. De agenda geeft inzicht in de kernopgaven waar we als de Peel voor staan de komende jaren en zijn ambities en doelen (strategieën en acties) bepaald. Denk daarbij aan:

  • verbeteren aansluiting vraag en aanbod arbeidsmarkt
  • duurzame/circulaire/innovatieve economie
  • behouden vitaliteit en leefbaarheid landelijk gebied

Een belangrijke stap in het opstellen van deze agenda is de evaluatie van de vorige agenda. Samengevat is de brede wens om de samenwerking voort te zetten en uit te breiden. De evaluatie is als bijlage toegevoegd aan de agenda. 

Waterschap Aa en Maas en VNO-NCW zijn vanaf het begin betrokken geweest bij het opstellen van de agenda. Zij zijn samenwerkingspartners binnen Innovatiehuis De Peel.

Parallel aan het vaststellen van de Economische Agenda 2022-2027 (het inhoudelijke deel), vinden gesprekken plaats over de daarbij behorende governance. Deze governance zal op een later moment ter besluitvorming worden gebracht én zal in samenhang worden bekeken met de Ontwikkelstrategie De Peel en de Governance Arbeidsmarktregio.