Economische agenda De Peel

De economische samenwerking in de Peel wordt steeds volwassener. Met ‘De Peel maakt het in Brainport 2030’ (lange termijn visie) en bijbehorende economische agenda’s (middellange termijn) is het startschot gegeven voor een nieuwe manier van samenwerken. De economische agenda 2022-2027 bouwt daar op voort en geeft nieuw elan aan de samenwerking en economische ontwikkeling in de regio.

Economische agenda De Peel 2022-2027 (pdf, 6.113 kB) 

Aansturing en uitvoeringskracht

In 2016 is de “Economische Agenda De Peel maakt het in Brainport, samenwerken aan een adaptieve economie in De Peel” vastgesteld. De nieuwe agenda volgt deze op. De agenda geeft inzicht in de kernopgaven waar we als de Peel voor staan de komende jaren. Ook zijn ambities en doelen (strategieën en acties) bepaald. Denk daarbij aan:

  • verbeteren van aansluiting vraag en aanbod arbeidsmarkt;
  • duurzame/circulaire/innovatieve economie;
  • behouden van vitaliteit en leefbaarheid landelijk gebied.

Een belangrijke stap in het opstellen van deze agenda is de evaluatie van de vorige agenda. Samengevat is de brede wens om de samenwerking voort te zetten en uit te breiden. De evaluatie is als bijlage toegevoegd aan de agenda. 

Waterschap Aa en Maas en VNO-NCW zijn vanaf het begin betrokken geweest bij het opstellen van de agenda. Zij zijn samenwerkingspartners binnen Innovatiehuis De Peel.

Parallel aan het vaststellen van de Economische Agenda 2022-2027 (het inhoudelijke deel), vinden gesprekken plaats over de bijbehorende governance. Deze governance zal op een later moment ter besluitvorming worden gebracht én zal in samenhang worden bekeken met de Ontwikkelstrategie De Peel en de Governance Arbeidsmarktregio.