Bedrijfsafval

  • Bedrijven moeten zelf hun afval afvoeren. U kunt daarvoor een overeenkomst sluiten met een inzamelbedrijf
  • U kunt als bedrijf aan de gemeentelijke huisvuilophaaldienst meedoen als uw afvalstoffen wat betreft samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met die van een particulier huishouden. U betaalt dan reinigingsrecht
  • U dient hiervoor contact op te nemen met de gemeente

Betaling

  • De reinigingsrechten worden opgelegd door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). U ontvangt hiervoor (meestal) in februari een gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen
  • U betaalt u een voorschot voor het vastrecht en de afrekening van het aantal ledigingen van containers in het vorige jaar

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Someren. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: 088 - 551 0000

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u al uw lokale belastingzaken online kunt regelen