Bedrijfsafval

Betaling

De reinigingsrechten worden opgelegd door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). U ontvangt hiervoor (meestal) in februari een gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. U betaalt een voorschot voor het vastrecht en de afrekening van het aantal ledigingen van containers in het vorige jaar.

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Someren. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: 088 - 551 0000

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u al uw lokale belastingzaken online kunt regelen.

Tarieven bedrijfsafval

Vast bedrag: € 11,05

een container van 140 liter voor restafval: € 13,45

een container van 140 liter voor gft-afval: € 1,00

een container van 240 liter voor restafval: € 23,00

een container van 240 liter voor gft-afval: € 1,70

een container van 80 liter voor restafval: € 7,70

een container van 80 liter voor gft-afval: KOSTELOOS