Economische visie Someren

Someren kent een vitale economie. De werkgelegenheid groeit en de uitbreidingsmogelijkheden voor Somerense ondernemers is beperkt. We moeten adequaat inspelen op tal van nieuwe ontwikkelingen zoals klimaat, duurzaamheid en digitalisering. Dit alles in de regionale context van De Peel regio en de schaalsprong Brainport. Daarom stelden we, in samenwerking met ondernemersorganisaties en andere stakeholders, een nieuwe Economische visie voor Someren op.

Een economie van waarde (pdf, 4.137 kB) 

De eerste economische visie van Someren

Deze visie is het resultaat van een intensief participatief proces. Input en feedback is opgehaald bij ondernemers uit verschillende economische sectoren uit Someren, bij vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen en de gemeenteraad, het college van B&W en verschillende regionale partners. Via interactieve sessies hebben betrokkenen kansen en opgaven voor de economie van Someren benoemd en zijn deze vertaald in ambities en doelen.

Het economisch beleid heeft veel raakvlakken met andere (beleids)velden. Lokaal, regionaal (regio de Peel en Brainport) en provinciaal. Vastgesteld beleid vormt daarmee al een kader voor dit visiedocument. Voorbeeld van thema’s waar al beleid voor is vastgesteld en een regionale economische weerslag hebben zijn onder andere toerisme & recreatie en het centrum van Someren. In deze economische visie worden daarom niet de gemaakte keuzes herhaald, maar wordt verwezen, waar relevant, naar deze beleidsvisies. Deze visie geeft zo een eenduidig en robuust verhaal van en voor de gemeente Someren.

In de Economische visie Someren wordt allereerst in hoofdstuk 2 de opbouw en het functioneren van de huidige Somerense economie geschetst. Door een ‘economisch paspoort’ op te stellen wordt een beeld verkregen van de belangrijkste opgaven, welke benoemd worden in hoofdstuk 3. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 visie en ambities op de drie belangrijkste thema’s (toekomstbestendige werklocaties, optimale samenwerking, en brede welvaart) geschetst en worden in hoofdstuk 5 de doelen weergegeven die uit deze ambities voortkomen. De thema’s vloeien voort uit de opgaven en kansen van de gemeente Someren. Tevens sluiten ze aan bij de economische agenda’s van De Peel en Brainport. De kernthema’s van de Economische visie Someren geven we weer in de figuur hieronder. Klik op de afbeelding om te vergroten.