Economische visie Someren

Someren kent een vitale economie. De werkgelegenheid groeit en de uitbreidingsmogelijkheden voor Somerense ondernemers zijn beperkt. We moeten adequaat inspelen op tal van nieuwe ontwikkelingen zoals klimaat, duurzaamheid en digitalisering. Dit alles in de regionale context van De Peel regio en de schaalsprong Brainport. Daarom stelden we – in samenwerking met ondernemersorganisaties en andere stakeholders – een nieuwe Economische visie voor Someren op.

Een economie van waarde (pdf, 4.137 kB) 

De eerste economische visie van Someren

Deze visie is het resultaat van een intensief participatief proces. Input en feedback zijn opgehaald bij ondernemers uit verschillende economische sectoren uit Someren, bij vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen en de gemeenteraad, het college van B&W en verschillende regionale partners. Via interactieve sessies hebben betrokkenen kansen en opgaven voor de economie van Someren benoemd en zijn deze vertaald in ambities en doelen.

Het economisch beleid heeft veel raakvlakken met andere (beleids)velden. Lokaal, regionaal (regio De Peel en Brainport) en provinciaal. Vastgesteld beleid vormt daarmee al een kader voor dit visiedocument. Voorbeelden van thema’s waarvoor al beleid is vastgesteld en die een regionale economische weerslag hebben, zijn onder andere toerisme & recreatie en het centrum van Someren. In deze economische visie herhalen we daarom niet de gemaakte keuzes, maar verwijzen we naar deze beleidsvisie waar dat relevant is. Deze economische visie geeft zo een eenduidig en robuust verhaal van en voor de gemeente Someren.

In de Economische visie Someren worden allereerst in hoofdstuk 2 de opbouw en het functioneren van de huidige Somerense economie geschetst. Een ‘economisch paspoort’ geeft een beeld van de belangrijkste opgaven, die benoemd worden in hoofdstuk 3. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 visie en ambities op de drie belangrijkste thema’s (toekomstbestendige werklocaties, optimale samenwerking en brede welvaart) geschetst en worden in hoofdstuk 5 de doelen weergegeven die uit deze ambities voortkomen. De thema’s vloeien voort uit de opgaven en kansen van de gemeente Someren. Tevens sluiten ze aan bij de economische agenda’s van De Peel en Brainport. De kernthema’s van de Economische visie Someren geven we weer in de figuur hieronder (klik op de afbeelding om deze te vergroten).