Alcoholwetvergunning

Ondernemers met een horecabedrijf en slijtersbedrijf hebben een alcoholwetvergunning nodig. De gemeente toetst deze aanvraag ook op de Wet Bibob.

Vergunning aanvragen

U vraagt een alcoholwetvergunning aan als u:

 • een horecabedrijf of slijterij wilt starten;
 • een horecabedrijf of slijterij wilt overnemen;
 • wijzigt van ondernemersvorm;
 • de inrichting van uw horecabedrijf (bouwtechnisch) wijzigt;
 • als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard alcoholhoudende drank wilt gaan schenken.

Supermarkten en cafetaria’s mogen zonder drank- en horecavergunning zwak alcoholhoudende drank verkopen. Deze drank mag dan niet ter plekke worden ingeschonken of opgedronken.

Formulieren

Welk soort formulieren u moet indienen voor een aanvraag, hangt af van het soort horecabedrijf.

Commercieel horecabedrijf of slijterij

Paracommerciële instelling (sportkantine, jongerencentrum en gemeenschapshuis)

Bibob

De gemeente toetst alle aanvragen voor een alcoholwetvergunning en een exploitatievergunning horecabedrijf aan de Wet Bibob. Dit betekent dat we u vragen om een Bibob-vragenformulier in te vullen. Dit formulier maakt onderdeel uit van uw aanvraag.
Meer informatie over de Bibob-toets en het Bibob-vragenformulier

  Wijziging vergunning

  Als de gegevens op de drank- en horecavergunning niet meer overeenkomen met de huidige situatie (bijvoorbeeld door wijziging van een leidinggevende of de inrichting), dan moet u dit binnen 30 dagen melden bij de gemeente.
  Gebruikt u hiervoor het Wijzigingsformulier (pdf, 152 kB) 

  Horeca-exploitatievergunning

  Elke horecagelegenheid heeft een horeca-exploitatievergunning nodig.
  Aanvraagformulier exploitatie-horecabedrijf (pdf, 140 kB) 

  Bekijk ook

  • Denkt u ook aan aanvullende zaken zoals het aanvragen van een omgevingsvergunning als u gaat verbouwen of melding brandveilig gebruiken van een bouwwerk en het indienen van een melding Activiteitenbesluit.
  • De meeste horecabedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit waarin de algemene milieuregels zijn opgenomen.Tenminste vier weken vóór het oprichten of veranderen van uw horecabedrijf moet u een melding Activiteitenbesluit indienen bij de gemeente.
  • Uw inrichting moet blijven voldoen aan de inrichtingseisen die in de Alcoholwet en in het Bouwbesluit staan.

  Alcoholwetvergunning: € 951,40

  Wijziging vergunning (nieuwe leidinggevende of wijziging inrichting): € 258,00

  Horeca-exploitatievergunning (verplicht in centrumgebied): € 423,60

  Ontheffing artikel 35 Alcoholwet: € 61,55