Onweerstaanbaar Someren: aanpak klimaatverandering

Ons klimaat verandert. We hebben vaker te maken met extreme weersomstandigheden zoals hitte, droogte en wateroverlast. Als we niets doen, dan zijn de gevolgen ingrijpend voor mensen, dieren en planten. De gemeente Someren heeft samen met de waterschappen Aa & Maas en De Dommel de handen ineengeslagen om Someren klimaatbestendiger en daarmee 'onweerstaanbaar' te maken. Hiervoor hebben we het programma Onweerstaanbaar Someren in het leven geroepen.

Samen het klimaat de baas

De gemeente en de waterschappen nemen samen maatregelen om de kans op schade door extreem weer te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van meer groen en extra ruimte voor water. ZLTO, Staatsbosbeheer, IVN, WOCOM en provincie Noord-Brabant dragen hieraan ook hun steentje bij. 
Samen denken we na over oplossingen voor zwakke plekken in onze omgeving.

Wat kunt u zelf doen?

De gevolgen van klimaatverandering raken iedereen. Gelukkig kunt u zelf ook iets doen. Bijvoorbeeld: koppel uw regenwater af van het riool of vervang een aantal tegels in uw tuin door groen. Veel meer tips vindt u op www.onweerstaanbaarsomeren.nl.

Alleen samen maken we de gemeente Someren klimaatbestendiger en daarmee onweerstaanbaar. Helpt u ook mee?