Plannen heropening vliegbasis De Peel

Het Ministerie van Defensie wil vliegbasis De Peel heropenen. Hiervoor is een luchthavenbesluit nodig. Voor dit luchthavenbesluit brengt het ministerie de verwacht toekomstige vliegactiviteiten en effecten daarvan in kaart. Hiervoor is in oktober 2022 een belevingsonderzoek uitgevoerd en start Defensie binnenkort met een stikstofonderzoek. Op deze pagina leest u meer hierover. 

Achtergrondinformatie

Vliegbasis De Peel ligt op grondgebied van de gemeenten Venray en Gemert-Bakel. Van onze gemeente merken vermoedelijk alleen inwoners in het uiterste noorden iets van de eventuele vliegoefeningen in de toekomst. We maken ons zorgen over de effecten hiervan op onze inwoners, de natuur en eigen (bouw)plannen. Daarom ondertekenden we, samen met twaalf gemeenten, een brief hierover gericht aan de staatssecretaris van Defensie. In deze brief onderstrepen we verder hoe belangrijk het is om inwoners goed en op tijd te informeren.

Belevingsvlucht en -onderzoek

In oktober 2022 voerde de Koninklijke Luchtmacht belevingsvluchten uit in de omgeving van de voormalige vliegbasis De Peel. Tijdens deze vluchten met een F35 verrichtte Defensie op verschillende punten geluidsmetingen. Na de vluchten voerde onderzoeksbureau Invior een belevingsonderzoek onder omwonenden uit. De resultaten van de metingen en het belevingsonderzoek zijn nu bekend.

Resultaten onderzoek

Ruim 5.200 inwoners uit de regio hebben meegedaan aan het belevingsonderzoek. Uit de resultaten blijkt dat inwoners zich zorgen maken over de geluidshinder en de gevolgen voor het milieu en de gezondheid bij de heropening van vliegbasis De Peel. Vooral in Gemert-Bakel en Venray is de weerstand groot. Dit heeft vooral te maken met de geluidsoverlast die het vliegen veroorzaakt. Hoe verder de gemeente van de vliegbasis af ligt, hoe positiever de mening van de inwoners uit die gemeente. Wilt u alle resultaten lezen van het belevingsonderzoek? Bekijk dan hier het volledige belevingsonderzoeksrapport.

Resultaten geluidsmetingen

Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) heeft tijdens de belevingsvluchten geluidsmetingen verricht. Op meerdere locaties heeft het NLR zogenoemde piekniveaus gemeten. Dat zijn de hoogste geluidsniveaus die vanaf de grond zijn gemeten bij het overvliegen van een F35. Het hoogst gemeten geluidsniveau is 92 Decibel (Merselo), gevolgd door 91 Decibel (Milheeze) en 90 Decibel (Deurne). Bij de overige meetpunten variƫren de metingen tussen de 82 en 89 Decibel. De gemeten geluidsniveaus geven overigens niet het maximale F35-geluid weer. Dit heeft te maken met omstandigheden die nog kunnen wijzigen. De meetresultaten van de belevingsvluchten op 18 oktober geven dus slechts een indicatie van het geluid bij de gevlogen routes.
Wilt u meer weten over de vluchtroutes, de metingen en de geluidsniveaus? Bekijk dan hier het volledige geluidsrapport

Stikstofberekeningen

Voor een eventuele heropening is de volgende stap van Defensie om een vergunning aan te vragen volgens de Wet Natuurbescherming. Daarvoor moet Defensie stikstofberekeningen laten maken van alle toekomstige activiteiten op vliegbasis De Peel. Deze berekeningen maken duidelijk wat de gevolgen zijn van de toekomstige activiteiten op de natuur. De resultaten komen in de milieueffectrapportage (MER). Het is nog onduidelijk wanneer de stikstofberekeningen klaar zijn.

Nieuwsbrief

U kunt via een nieuwsbrief van de gemeente Venray op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom de heropening van vliegbasis De Peel. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via www.venray.nl/heropening-vliegbasis-de-peel. Hier staat verder meer informatie over de heropening van vliegbasis De Peel.