Plannen heropening vliegbasis De Peel

Het Ministerie van Defensie wil vliegbasis De Peel heropenen. Hiervoor is een luchthavenbesluit nodig. Voor dit luchthavenbesluit brengt het ministerie de verwacht toekomstige vliegactiviteiten en effecten daarvan in kaart. Hiervoor is in oktober 2022 een belevingsonderzoek uitgevoerd en start Defensie binnenkort met een stikstofonderzoek. Op deze pagina leest u meer hierover. 

Achtergrondinformatie

Vliegbasis De Peel ligt op grondgebied van de gemeenten Venray en Gemert-Bakel. We maken ons zorgen over de effecten hiervan op onze inwoners, de natuur en eigen (bouw)plannen. Daarom ondertekenden we, samen met twaalf gemeenten, een brief hierover gericht aan de staatssecretaris van Defensie. In deze brief onderstrepen we verder hoe belangrijk het is om inwoners goed en op tijd te informeren.

Belevingsvlucht en -onderzoek

In oktober 2022 voerde de Koninklijke Luchtmacht belevingsvluchten uit in de omgeving van de voormalige vliegbasis De Peel. Tijdens deze vluchten met een F35 verrichtte Defensie op verschillende punten geluidsmetingen. Na de vluchten voerde onderzoeksbureau Invior een belevingsonderzoek onder omwonenden uit. De resultaten van de metingen en het belevingsonderzoek zijn nu bekend.

Resultaten onderzoek

Ruim 5.200 inwoners uit de regio hebben meegedaan aan het belevingsonderzoek. Uit de resultaten blijkt dat inwoners zich zorgen maken over de geluidshinder en de gevolgen voor het milieu en de gezondheid bij de heropening van vliegbasis De Peel. Vooral in Gemert-Bakel en Venray is de weerstand groot. Dit heeft vooral te maken met de geluidsoverlast die het vliegen veroorzaakt. Hoe verder de gemeente van de vliegbasis af ligt, hoe positiever de mening van de inwoners uit die gemeente. Wilt u alle resultaten lezen van het belevingsonderzoek? Bekijk dan hier het volledige belevingsonderzoeksrapport.

Resultaten geluidsmetingen

Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) heeft tijdens de belevingsvluchten geluidsmetingen verricht. Op meerdere locaties heeft het NLR zogenoemde piekniveaus gemeten. Dat zijn de hoogste geluidsniveaus die vanaf de grond zijn gemeten bij het overvliegen van een F35. Het hoogst gemeten geluidsniveau is 92 Decibel (Merselo), gevolgd door 91 Decibel (Milheeze) en 90 Decibel (Deurne). Bij de overige meetpunten variëren de metingen tussen de 82 en 89 Decibel. De gemeten geluidsniveaus geven overigens niet het maximale F35-geluid weer. Dit heeft te maken met omstandigheden die nog kunnen wijzigen. De meetresultaten van de belevingsvluchten op 18 oktober geven dus slechts een indicatie van het geluid bij de gevlogen routes.
Wilt u meer weten over de vluchtroutes, de metingen en de geluidsniveaus? Bekijk dan hier het volledige geluidsrapport

Stikstofberekeningen

Op 27 september 2023 heeft de staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat gesproken met Brabantse en Limburgse bestuurders over de reactivering van De Peel. Ook de resultaten van het stikstofonderzoek kwamen aan de orde. Stikstof blijkt geen belemmering voor heropening van De Peel, al moet het onderzoek nog wel worden geactualiseerd.

Provincies en gemeenten hebben verzocht om een besluit over reactivering vliegbasis De Peel nationaal af te wegen. Defensie wil dat ook, mede in het licht van de verdere noodzakelijke groei van de krijgsmacht. Reactivering vliegbasis De Peel wordt daarom onderdeel van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie.

Het nieuwe kabinet zal uiteindelijk volgend jaar in de Nota Ruimte afwegingen maken en besluiten nemen over de indeling van de ruimte in Nederland. Er is ruimte nodig voor onder andere de energietransitie, woningbouw, natuur èn de krijgsmacht. In de loop van 2024 wordt dus duidelijk of de vliegbasis wel of niet heropend wordt.

Nieuwsbrief

U kunt via een nieuwsbrief van de gemeente Venray op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom de heropening van vliegbasis De Peel. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via www.venray.nl/heropening-vliegbasis-de-peel. Hier staat verder meer informatie over de heropening van vliegbasis De Peel.

Recente notitie

Op 18 december heeft het ministerie van Defensie een notitie gepubliceerd. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van Defensie lag tot en met 12 februari 2024 ter inzage. In de NRD laat Defensie zien welke ruimte Defensie nodig heeft in Nederland voor de Luchtmacht, de Landmacht, de Marine en de Koninklijke Marechaussee. U leest er welke locaties Defensie voor welke activiteiten gaat onderzoeken en ook welke alternatieve locaties in beeld zijn. Defensie gaat in regio De Peel drie ruimtebehoeftes onderzoeken die invloed kunnen hebben op inwoners hun leefomgeving. Ze staan beschreven in hoofdstuk 4 en bijlage 1 van de NRD. Wanneer u op de link hierboven klikt, kunt u de NRD vinden. De zienswijze die wij als gemeente Someren hebben ingediend kunt u hieronder vinden. De beantwoording van alle zienswijzen gebeurt via een Nota van Antwoord. De verwachting is dat de Nota van Antwoord eind mei door het kabinet wordt vastgesteld. 

Informatiebijeenkomsten

Op 31 mei heeft het kabinet de Nota van Antwoord van Defensie vastgesteld. In deze nota geeft Defensie antwoorden op de zienswijzen die inwoners, bedrijven, overheden en belangenorganisaties hebben ingediend tegen de uitbreidingsplannen van Defensie. In juni organiseert Defensie informatiebijeenkomsten door heel Nederland. Op 12 juni in Limburg (Venlo), op 26 juni in Noord-Brabant (Waalwijk). Tijdens die bijeenkomsten licht Defensie toe op welke onderdelen het onderzoek naar de effecten op de leefomgeving, ofwel het (planMER-)onderzoek, is aangevuld naar aanleiding van de Nota van Antwoord. Ook presenteert Defensie tijdens deze bijeenkomsten de tot dan toe behaalde resultaten uit het onderzoek. In deze bijeenkomsten is er ook nog ruimte om aanvullende inzichten mee te geven. Aanmelden kan hier

Meer informatie Ruimte voor Defensie | Defensie.nl

Bestanden

Zienswijze NRD Defensie (pdf, 3.746 kB) 

Bijlage I: inhoudelijke zienswijze (pdf, 122 kB) 

Bijlage II: advies GGD bij zienswijze (pdf, 210 kB)