Windpark Diepenhoek

Op 25 maart 2021 heeft de gemeenteraad (unaniem) de zoekgebieden van de RES MRE 1.0 in Someren vastgesteld. Kort samengevat betekent dit dat het zoekgebied rondom de Diepenhoek is aangewezen voor het voor 2030 realiseren van grootschalige duurzame opwekking van energie. Hier valt ook Windpark Diepenhoek onder. Initiatiefnemers Prowind en ZummerePower hebben in 2017 hun principeverzoek ingediend bij de gemeente. Hierop is, in navolging van het raadsbesluit van 25 maart 2021, in juni 2021 aan initiatiefnemers meegegeven dat de gemeente een positieve grondhouding heeft tegenover het initiatief, verbonden aan een aantal voorwaarden. 
De gemeentelijke uitspraak over het principeverzoek is te vinden via de website www.sociaalwindparkdiepenhoek.nl. Op deze website wordt steeds een update geplaatst van Sociaal windpark Diepenhoek.

Omgevingsdialoog

Tijdlijn

  • Medio juni 2023: 1e nieuwsbrief van de gemeente verzonden
  • Donderdag 20 april 2023: Aangenomen amendement gemeenteraad
  • Woensdag 8 februari 2023 in De Bunt te Someren-Heide: Informatiebijeenkomst, start omgevingsdialoog

Wanneer meer bekend is over de te nemen vervolgstappen, zal de tijdlijn hierop worden aangevuld.

Donderdag 20 april 2023: Aangenomen amendement gemeenteraad

In de raadsvergadering werd een besluit genomen over een raadsvoorstel waarin er vier keuzes werden voorgesteld. Doelen waren om duidelijkheid te krijgen over de rol van de gemeente, de inwoners een betrouwbaar proces te geven én de problemen die er zijn op te lossen. De gemeenteraad heeft een amendement aangenomen tijdens de raadsvergadering van 20 april 2023. Een amendement is een wijziging op het besluit van het raadsvoorstel. Het voorstel uit het amendement is om de regie naar de gemeente te halen. De gemeente zal dan gesprekken met de inwoners en de initiatiefnemers voeren. Hiermee willen we nog een poging doen om het vertrouwen met de betrokken partijen te herstellen. Hiervoor wordt drie maanden de tijd genomen. Afhankelijk van wat er uit de gesprekken naar voren komt, wordt gekeken of de gemeente met de huidige partijen doorgaat of dat ze een tender uitschrijft. Dat betekent dat ook andere partijen kans maken op deze opdracht. Dit amendement werd door iedereen goedgekeurd. 

Informatiebijeenkomst 8 februari: Nieuwe start ontwikkeling Windpark Diepenhoek

Op woensdag 8 februari 2023 vond de informatiebijeenkomst plaats over het Sociaal windpark Diepenhoek. Gemeente Someren gaat vanaf nu mee aan het stuur staan van de ontwikkeling van Sociaal Windpark Diepenhoek, als één van de belangrijke pijlers van een met de omgeving te ontwikkelen Energielandschap Diepenhoek. Wij zien dit samen met de ontwikkelaars Prowind en ZummerePower als een nieuwe start, waarin we gedrieën de participatie en de omgevingsdialoog opnieuw opstarten.   
We bedanken iedereen die op die avond aanwezig was voor de feedback en het aangeven van de zorgen en vragen die er zijn. Als gemeente zijn we ons bewust van de zorgen die er spelen. Een aantal van de vragen zijn tijdens die avond beantwoord, een deel wordt besproken tijdens de komende bijeenkomsten en op een aantal vragen hebben we nog geen antwoord. We willen alle geïnteresseerde inwoners graag meenemen in het verdere verloop van het proces. Omwonenden ontvangen hierover persoonlijk bericht per post. Alle andere inwoners kunnen dit volgen via berichten op de gemeentepagina in ’t Contact en op deze website.

Presentatie 8 februari Informatiebijeenkomst: Nieuwe start ontwikkeling Windpark Diepenhoek (pdf, 2.295 kB) 

Vragen en antwoorden presentatie De Bunt

Tijdens de goed bezochte informatieavond van 8 februari hebben we een groot aantal vragen ontvangen en zijn ook veel zorgen gedeeld. Het was voor ons, als gemeente, een nuttige eerste stap in het proces om tot een goede dialoog te komen. 

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst 8 februari 2023 (pdf, 226 kB) 

Volgende verdiepende bijeenkomst (NRD) uitgesteld

Op de informatieavond is ook benoemd dat er een volgende, verdiepende avond over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepland staat op 7 maart 2023 in De Einder. Ook is opgeroepen om de tijd te nemen en dit rustig en zorgvuldig op te pakken. Als gemeente hebben we geen haast. De bijeenkomst van 7 maart is dus uitgesteld. De verdiepende bijeenkomst zal op een later tijdstip dit jaar opnieuw ingepland worden. Dit geeft ook de ruimte om het gesprek te voeren over hoe deze avond in te richten. Tijdens de informatiebijeenkomst is aangegeven dat het ook mogelijk is zelf experts in te huren en mee te nemen naar de verdiepende bijeenkomst. De gemeente is bereid in de kosten bij te dragen. Nadere informatie hierover volgt.

Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief over dit windpark kan via windparkdiepenhoek@someren.nl

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Deem dan contact op met het team Ruimtelijke Ontwikkeling/Afdeling Beleid via het Klant Contact Centrum, telefoon (0493) 494 888. Of mail naar windparkdiepenhoek@someren.nl.