Wijkraden, dorpsraden en gemeenschapshuizen

Een wijk- of dorpsraad bestaat uit minimaal drie betrokken, actieve mensen die zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van hun wijk of kerkdorp te vergroten. Ze organiseren openbare bijeenkomsten om te peilen wat er in een wijk leeft en om wijkgerichte problematiek te bespreken. De wijk- en dorpsraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd betrokkenheid te tonen bij het gemeentebeleid, dat betrekking heeft op de leefbaarheid in eigen dorp of wijk.

Contactgegevens wijk- en dorpsraden

Gemeenschapshuizen

Gemeenschapshuizen zijn de ontmoetingsplekken voor bewoners in de wijk. In gemeente Someren staan de volgende gemeenschapshuizen.