Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert één keer per maand, op donderdagavond, om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 1 in Someren. U kunt hierbij aanwezig zijn. U kunt de vergadering ook thuis volgen via beeld en geluid via de raadswebsite.

Bekijk de agenda’s, voorstellen en verslagen van de raadsvergaderingen op de raadswebsite.