Raadsvergadering

  • De gemeenteraad vergadert 1 keer per maand, op donderdagavond, om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 1 in Someren
  • U kunt hierbij aanwezig zijn, maar ook vanuit huis direct meeluisteren via de raadswebsite
  • Bekijk de agenda’s, voorstellen en verslagen van de raadsvergaderingen op de raadswebsite