Raadsvergadering

  • De gemeenteraad vergadert 1 keer per maand, op donderdagavond, om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 1 in Someren
  • U kunt de raadsvergadering bijwonen
  • Bekijk de agenda’s, voorstellen en verslagen van de raadsvergaderingen op de raadswebsite

Vergaderingen beluisteren

  • De lokale omroep Siris zendt de raadsvergaderingen uit
  • Daarnaast kunt u alle raads- en commissievergaderingen terugluisteren via de raadswebsite
  • Hebt u vragen over het terugluisteren van een raadsvergadering, dan kunt u contact opnemen met de griffier